Банкеръ Weekly

Пари и пазари

САМО БРЕЙДИ КНИЖАТА ПОСКЪПНАХА

Поредните добри данни за американската икономика в началото на седмицата доведоха до ново поевтиняване на дългосрочните американски и германски облигации. Този спад рефлектира върху цените и на българските еврооблигации, които се търгуваха сравнително слабо през седмицата. Книжата от емисията с падеж 2007 г. поевтиняха с около 30 евроцента, като котировките им достигнаха до 110.25-110.60 евро. По-голям беше спадът при емисията с падеж 2013 г., която загуби около 50-60 евроцента и се предлагаше под 116 евро в края на периода. Най-значително беше понижението на цената на глобалните облигации с падеж 2015 година. Цената им се понижи с около 1.50 щ.долара и достигна до 118.25-118.75 щ.долара за 100 щ.долара номинал.От всички български книжа поскъпнаха единствено брейди облигациите, поради инвеститорски интерес. Най-голямо покачване отбелязаха книжата с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's), които в края на седмицата достигнаха 98.875-99.375 щ.долара. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха по 98.50-99.00 щ. долара, а тези с отстъпка от номинала (DISC's) - по 99.375-99.875 щ.долара.Покачването на лихвите по еврото се отрази върху цените и на вътрешните емисии, деноминирани в единната валута. Котировките им се понижиха, а предлагането им превишаваше търсенето. Книжата с падеж 2010 г. се котираха на нива 104.50-105.50 евро, а цените на 15-годишните облигации спаднаха до 101.50-102.25 евро за 100 евро номинал. След Великденските празници, търговията на борсата с ипотечни и корпоративни облигации беше сравнително слаба. Регистрираните сделки бяха за общ номинал 55 000 евро. Бяха продадени облигации, издадени от Юнионбанк за 3000 евро при доход от 6.30% и книжа от третата емисия на Българо Американска Кредитна банка с номинална стойност 51 000 евро при доход от 2.40 процента. Третата сделка бе с книжа от втората емисия на Българска Пощенска банка за 1000 евро при доход от 5.42 процента.Интересът към закупуване на ЗУНК облигации беше слаб. Цените им се понижиха още с около 25 цента и се котираха на нива 89-90 щ.долара за 100.00 щ.долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във