Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РУМЪНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ОТХАПАХА ОТ ЦЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ

Седмицата беше особено активна за българските глобални облигации. Няколко фактора влияеха върху цените им през периода. На първо място, значително влияние върху тях оказаха румънската емисия от седемгодишни глобални облигации с общ номинал на 700 млн. евро, както и нивото на румънския дълг. Влияние върху цените оказа и движението в котировките на дългосрочните германски и американски книжа, чиято доходност в края на периода се повиши съответно до 3.80 и 3.47 процента. Не на последно място значение имаше и решението на Федералния резерв за намаляване на лихвата в Щатите с 25 базисни пункта.Под въздействието на тези фактори българските глобални облигации в края на периода поевтиняха значително - цените на книжата от двете по-дългосрочни емисии спаднаха с около 2 евро (съответно с 2 щ. долара).Повиши се и рисковата надбавка над суаповите числа с около 20 базисни пункта за емисията с падеж 2013 г. и с 15 базисни пункта за емисията с падеж 2015 година.Българските брейди облигации не се търгуваха активно през периода, като цените на IAB's и DISC's останаха почти непроменени, а FLIRB's леко понижиха котировките си. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се продаваха по 95.90-96.40 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха в границите 97.35-97.85 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха на нива 96.70-97.25 щ. долара за 100 щ. долара.Затихна интересът към покупки на книжа от вътрешната емисия, деноминирана в евро, при цени над 103.00 евро. Котировките се задържаха непроменени през периода - 102.80-103.30 евро за 100 евро номинал.На борсата бяха регистрирани няколко сделки с две от емисиите ипотечни облигации - с облигации на Българска пощенска банка с общ номинал 102 000 лв. при доход 7.00 и 7.25%, и с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка за номинал 5000 евро при доход 6.25 процента.ЗУНК облигациите се търгуваха активно през периода. Реални сделки се сключваха в диапазона 86.40-87.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал и 86.75-87.25 евро за 100 евро номинал.На 1 юли ще бъде изплатен купон по двете емисии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във