Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РМД ЗЛАТНИ РАЗВЪРЗА КЕСИЯТА СИ

Началото на дванадесетия централизиран публичен търг на 8 юни, според очакванията, не поднесе приятни изненади на собствениците на непарични платежни средства (т.нар. компенсаторки). Причината е, че в търга бяха включени пренебрежително малък брой качествени акции. Освен това на борсата имаше несекващо търсене на инвестиционни бонове. Райфайзенбанк отново се включи яростно в надпреварата за покупката на приватизационни книжа, като клиентът им (РМД Златни), явно притеснен от изтичащия срок на валидност на инвестиционните бонове (30 юни), развърза кесията и увеличи лимита до 67 стотинки за лев. Само седмица по-рано той купуваше на 66 стотинки за 1 лв. номинал. Оборотите с инвестиционни бонове нараснаха и в края на седмицата продажбите им (по номинал) надхвърлиха 300 хил. лева. Същевременно компенсаторните инструменти се лутаха между 68-69.50 стотинки. Изтъргуваните обеми компенсаторки рядко надхвърляха 1 млн. лв., а средните цени се формираха малко над 69 стотинки за лев. За разлика от предишната седмица, през последните пет борсови дни сделки се сключваха и с жилищните компенсаторни записи. Покупко-продажбите дори бяха в несимволични обеми, често надхвърлящи 100 хил. лв. дневно. Очакванията за следващата седмица са за спокойна търговия при предварително определен лимит на цената на инвестиционните бонове. Сравнително малкият срок до края на месеца, когато ще изтече валидността на книжата, използвани като платежно средство в масовата приватизация, увеличава предпазливостта на спекулантите, които използват солидното търсене за бързи печалби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във