Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РИСКОВИТЕ НАДБАВКИ СЕ УВЕЛИЧИХА

Големите държатели на книжа от развиващите се пазари закриха част от позициите си в края на тримесечието. Това доведе до увеличение на рисковите надбавки, на които се котират облигациите, както и до разширяване на спреда между котировките купува и продава. Рисковата надбавка за българските еврооблигации се повиши още с около 5 базисни пункта. Въпреки това цените в края на периода нарастнаха поради понижението на лихвите по еврото и щатски долари.Търговията приключи съответно на нива от 108.20-108.30 евро за облигациите с падеж 2007 г.,123.40-123.80 евро за книжата с падеж 2013 г., и 121.75-122.25 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.И през тази седмица българските брейди облигации се търгуваха слабо. Цените им се задържаха без промяна - на нива 100.25-100.55 щ. долара, като на пазара преобладаваха офертите за продажба. Търговията с външните корпоративни облигации също беше слаба. В края на периода емисиите повишиха цените си с около 25-30 евроцента, поради понижение на лихвите по еврото. Облигациите на Мобилтел се котираха в границата 104.90-105.35 евро, на Първа инвестиционна банка - до 103.22-104.00 евро, на Европейска инвестиционна банка - до 104.25-104.75 лева. Част от държателите на вътрешните емисии в евро разпродадоха позициите си през периода и котировките им реализираха известно понижение. Облигациите с падеж 2010 г. се търгуваха на цена от 110.00-111.00 евро, а сделки с дългосрочните облигации с падеж 2015 г. се сключваха на нива между 114.00 и 114.50 евро.Търговията при ЗУНК облигациите продължава да е слаба, основно поради липса на предлагане. На пазара се търсят предимно ЗУНК облигации деноминирани в евро, при цена около номиналната им стойност. При ипотечните и корпоративните банкови облигации седмицата се характеризираше с голямо разнообразие на търгуваните емисии при сравнително малки обеми. Единствено с дълговите книжа на Първа инвестиционна банка бяха регистрирани сделки с общ обем над 2 млн. евро. Общо за периода на борсата бяха регистрирани сделки с девет от облигациите в обращение - на Алианц България с номинал 15 хил. евро и доходност от 3.40% и с номинал 36 хил. и доходност от 4.20%, на ОББ с номинал 5 хил. лв. и доходност от 3.50% и с номинал 94 хил. лв. и доходност между 4.55%, и 4.90%, на Българо-американска кредитна банка с номинал 5 хил. евро и доходност от 5.05%, на ПроКредит банк с номинал 66 хил. лв. и доходност от 5.10%, на ЮНИОНБАНК с номинал 108 хил. евро и доходност от 5.70%, на ТЕКСИМБАНК с номинал 20 хил. евро и доходност от 5.50% и на Първа инвестиционна банка с номинал 2.3 млн. евро и доходност в широк диапазон между 5.17 и 5.75 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във