Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РЕСТИТУТИТЕ НЕ ИСКАТ ДА ХРАНЯТ БОРСАТА

Страстите около списъка на дружествата, чиито акции ще се приватизират срещу компенсаторни инструменти, позаглъхнаха, но очевидно оставащите летни седмици никак няма да са спокойни за играчите на пазара. На дневен ред излизат определените от фондовата борса и одобрени от Държавната комисия по ценните книжа комисиони за сделки с държавни акции срещу записи и бонове. Както в. БАНКЕРЪ писа преди месец, БФБ ще прибира от приватизаторите по 0.2% от цената на сделката. Този процент се определя на базата на номиналната стойност на непаричните платежни средства, а не на пазарното им равнище в момента. Това ще оскъпи покупко-продажбата, твърдят брокери и анализатори на финансовите ни пазари. Излиза, че таксата, която ще взема борсата, няма да пада под 1% от реалната стойност на сделките, при положение че цената на записите се задържи около 20% от техния номинал. За сравнение, 1% в момента е комисионата при търговия с акции на някои посредници. И в тази цена е включена борсовата такса. Как ще се пресмятат разходите по сделката? Ако участник в приватизацията плати 100 хил. лв. в компенсаторки, примерно за 100 акции на БТК, реалният му разход ще бъде петорно по-малък (ако е купил записите по 20% от номиналната им стойност.) Но борсовата такса се начислява върху номиналните стойности в сделката и в случая ще бъде 200 лв. (0.2%) плюс известно възнаграждение за посредника. Така разходите на инвеститора ще са минимум 200 лв. и то при положение, че финансовата му къща не вземе никаква комисиона. Което си е 1% от реалния обем на сделката. Сравнително простите изчисления показват, че ако приватизацията премине с пълен успех и бъдат похарчени около 1 млрд. компенсаторки (говори се, че общият им номинален обем е 1.2 млрд. лв.), приходите на БФБ ще са към 2 млн. лева. Това е над четири пъти повече, отколкото са били миналата година - 484 хил. лв., а към 31 декември 2001 г. борсата е притежавала ДЦК и пари за над 800 хил. лева. Любопитно какво ще прави фондовото тържище с очертаващите се главозамайващи постъпления. Акционери на БФБ са държавата с близо половината от капитала и участниците на пазара - предимно инвестиционни посредници и банки. По закон борсата няма право да разпределя печалбата си като дивидент, така че парите от таксите ще остават в нейните банкови сметки. БФБ няма в какво толкова да инвестира - системата за търговия е добра, сделките се сключват неприсъствено, така че няма нужда и от по-голяма зала. Все още притежава и сграда на площад Възраждане, която се опитва да продаде от години. Остава споменатите приходи да се раздадат като заплати на двайсетината служители на БФБ или да бъдат предоставени за управление. Това може да се окаже доста печеливш бизнес не само за тържището. Но едва ли ще се посрещне с адмирации от акционерите, които ще плащат, за да може борсата да управлява пари. Котировките на компенсаторки се диктуват от купувачите, затова от високата такса ще пострадат не толкова брокерите или крайните инвеститори, колкото първоначалните държатели на непарични платежни средства, смята анализаторът от Интеркапитал Николай Майстер. Според него може да се очакват по-високи комисиони при сделките от типа компенсаторки срещу левове, при които борсовата такса е нормална - 0.03 процента. Така че ударът ще поеме първата линия на фронта - реститутите. Те и без това претърпяха солидни загуби от силно обезценените си хартийки. На същото мнение е и председателят на Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти Валентин Христов, който настоява за намаляване на борсовите такси. Негов опонент е управителят на Първа финансова брокерска къща Тодор Брешков. Неговите аргументи са, че участниците на пазара досега плащаха комисиони от порядъка на 0.2-0.5% от номинала на компенсаторките на техните издатели - министерства, областни управи и поземлени комисии. Неофициалната такса се плащаше за по-бързото оформяне на документацията по прехвърлянето на книжата. Сега всички са недоволни, но забравят, че само преди седмици вземаха от клиентите си много повече от сегашните 0.2%, смята Брешков. Ако са били коректни навремето, сега имат основания да се сърдят, иначе е редно да си плащат, твърди той. Високите такси категорично ще намалят интереса за покупки на акции от атрактивните предприятия, прогнозира финансовият анализатор на електронния сайт investor.bg Любомир Леков. Смята се, че решението накърнява и интересите на Агенцията за приватизация, независимо че тя няма да плаща комисиони на борсата. Това е страхотна бомба със закъснител, но засега никой не взема нещата насериозно, защото все още има много време до началото на борсовата приватизация срещу компенсаторки. Всички си правят сметката, че на пазара ще дойдат чужденци, които ще стимулират ликвидността и цените в посока нагоре. Те обаче може за пореден път да заобиколят България - този път заради високите разходи, смята Леков. Подобна е позицията и на Николай Мартинов от един от водещите посредници в търговията с компенсаторки - Карол. Според него изчисляването на таксите като процент от номинала, а не от пазарната цена на компенсаторките, с които ще се плаща в приватизацията, не е коректно. Никога досега БФБ не е пресмятала комисионите си по този начин. Явно, че дискусията по темата ще продължи. Източници от ръководството на борсата намекнаха, че компромис може да се намери, при условие че посредниците и притежателите на компенсаторки нададат сериозен вой. Така че база за преговори има. Друг е въпросът как ще реагира Държавната комисия по ценни книжа. Шефовете на редица инвестиционни посредници се опасяват (може би неоснователно), че против тях ще започнат проверки и други наказателни операции. В крайна сметка е важно да видим дали някой ще се наеме да изгради аргументирана теза защо трябва да се намалят таксите или нещата ще си останат на ниво махленска говорилня, в която почти всички са срещу властта, но никой не смее да й го каже. Все пак време има (прогнозите са борсовата приватизация да започне не по-рано от октомври), но за да се осъществи една идея, трябват не думи, а дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във