Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РЕКОРДНО ВИСОКИ ОБОРОТИ С БОНОВЕ ПРЕДИ ПРАЗНИЦИТЕ

Петият централизиран търг от масовата приватизация бе основното събитие в дните преди празниците. На 3 май се предлагаха над 300 пакета акции от различни дружества, като 130 от тях бяха изкупени изцяло. За да се извършат плащанията по централизирания и неприсъствения търг, бяха необходими над 10 млн. инвестиционни бона. Наближаването на крайния срок на валидност на тези финансови инструменти направи инвеститорите изключително предпазливи. Крайните купувачи по сделките не бяха предварително снабдени с тях, каквато бе практиката при предишните търгове. Това доведе до рекордно големи обороти на 3 и 4 май, когато се смени собствеността на над 8.3 милиона бона. Цената им се движеше между 22.50 и 22.90% от номинала. Тъй като плащанията за дяловете на ограничено отговорните дружества са с по дълъг срок, събирането на необходимите количества инвестиционни бонове ще продължи и през следващата седмица. Това ще помогне за по-плавния спад на цените им, който винаги идва след търговете. Този път обаче спадът ще е по-голям, тъй като възможностите за приложение на боновете стават все по-малки, а предлагането от страна на клиентите на инвестиционните посредници остава сравнително голямо. Неупотребени ще останат около 90 млн. инвестиционни бона и натискът от страна на продавачите ще е значителен. Спекулативните купувачи, които досега подкрепяха цените, най-вероятно ще се оттеглят на доста по ниски нива. Цените на боновете още в началото на следващата седмица би трябвало да паднат под 20 процента. Те ще продължат да поевтиняват и след това, докато не достигнат приемливо за купувачите ниво, което да покрива нарасналия риск от липса на покритие.Практически при двата търга през тази седмица нямаше използвани компенсаторни записи и бонове. Обемите на търговия при тях бяха в рамките на обичайното за периоди, когато липсват новини и приватизационни сделки - общо около 4 милиона. Покупките ставаха на цени между 23.50 и 24% от номинала. Имаше и покупки на 24.49 %, но те по-скоро имаха случаен характер. Най-силният фактор, който влияе върху понижението на цените на компенсаторките, остава липсата на приложение поради забавянето на сделките с Параходство БМФ и БТК. Като отрицателна новина може да се приеме и нарастването на общия им размер с над 15 милиона за една седмица, с което те достигнаха до един милиард. При липсата на предстоящи приватизационни сделки в дните след празниците тенденцията за плавен спад на компенсаторните бонове и записи ще продължи. На ниските нива предлагането ще е сравнително по-слабо, като все пак значителното поевтиняване ще бъде при инвестиционните бонове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във