Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РЕЙТИНГОВАТА ИНЖЕКЦИЯ ПОВЛИЯ СЪЖИВЯВАЩО

Търговията с български брейди облигации не беше особено активна. Книжата повишиха своите цени. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) - до 95.75-96.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - до 97.50-98.50 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се продаваха по 97.00-97.50 щ. долара за 100 щ. долара.През първата половина на периода българските еврооблигации имаха променливо движение, влияещо се изцяло от движението на дългосрочните германски и американски книжа, чиито доходности в края на периода достигнаха до 3.27% за американските и 3.61% за германските десетгодишни облигации.Глобалните ни облигации с падеж 2013-а и 2015 г. се търгуваха активно през целия период. След като бе публикувана новината за повишение на кредитния рейтинг, цените им се повишиха съответно с 30-40 евроцента за тези с падеж 2007 г., с около 1 евро за емисията с падеж 2013 г. и с 1.25-1.50 щ. долара за емисията с падеж 2015 година. Рисковата надбавка се повиши съответно с 5. 7 и 9 базисни пункта.Вътрешната емисия, деноминирана в евро, откри седмицата с повишаване на цената. На пазара имаше известно търсене, като нивата достигнаха до 101.85-101.95 евро. В края на периода, в съответствие с движението на глобалните облигации, цената на книжата премина границата от 102.00 евро за 100.00 евро номинал.Търговията с ипотечни облигации на борсата беше с незначителни обеми. Регистрираните бяха само две сделки с облигации на Обединена българска банка за номинал 9000 лв. при доход 6.35%, и с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка за номинал 4000 евро при доход 7.07 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във