Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РЕД В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЩЕ ИМА СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ

Д-р Антония Първанова, заместник-председател на здравната комисия в 39-ото Народно събрание, пред в.БАНКЕРЪ Г-жо Първанова, до есента парламентът ще гласува изменения и в Закона за здравното осигуряване. Фатално ли остаря за по-малко от четири години сега действащият закон?- Измененията се налагат от динамиката на времето. Едно от тях предвижда основните медицински услуги, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) поема за своя сметка, да бъдат фиксирани в пакет. Той ще съдържа само тези видове лечения, на които българският гражданин може да разчита, без да плаща. Обществото трябва да е наясно, че при едва 6% удръжки от доходите за здравна осигуровка, която внасят само малка част от хората, се налага да бъде въведен лимит на безплатните услуги. Това означава, че касата трябва да преразгледа основните медицински дейности и групи заболявания като приоритети. Тези от тях, които имат значение за здравето на големи групи от населението и имат социален характер, ще влязат в пакета. Но други, които обхващат по-малко хора и представляват високоспециализирани дейности, ще бъдат плащани в брой от самия пациент или от частен здравноосигурителен фонд, в който той се осигурява допълнително. Според данни на Световната здравна организация (СЗО), българското население е най-болното в Европа. Кой и как ще пресява лечението на кои заболявания да е безплатно - за сметка на НЗОК? - Министерството на здравеопазването и сега всяка година изготвя план за работа на база на оценката на заболеваемостта в страната. Районните здравни центрове също събират редовно информация, която може да се използва. Предвижда се гарантираното безплатно здравеопазване да обхваща както заболявания, така и определени групи от населението, които имат нужда от специално внимание. От него остро се нуждаят децата, бременните, майките и хората в напреднала възраст. За пенсионерите то е наложително. Залежаването и гледането на възрастните хора вкъщи означава младите и трудоспособните хора да напуснат работа, а това вече се превръща в социален проблем. България е на първо място в Европа по заболявания на сърдечносъдовата система. Затова те задължително трябва да бъдат поети от здравната каса. Приоритет става детското и майчинското здравеопазване. През последните десетина години нашата страна се нареди на последно място в Европа по опазване на детското здраве и е първа по равнище на детска смъртност на континента. Това се дължи на социално-икономически фактори. Хората обедняха. Ромското малцинство няма равен достъп до здравни услуги, както останалото население. Влоши се качеството на живот на майките и децата. Съвсем прясно изследване показва, че всяко четвърто дете у нас е с хипертония или с първоначални симптоми на високо кръвно налягане. Влоши се и цялостната организация на здравеопазването в България. В миналото имахме перфектна система, призната за една от най-добрите и в Европа. Разполагахме с детски и майчински консултации, с лекари в детските градини и училищата. Сега грижата за тези групи е вменена на личния лекар, но родителите водят малчуганите на имунизации, когато се сетят и ако въобще се сетят. Като се има предвид, че малките обикновено не споделят първите симптоми на заболяването, то става факт едва след като се е проявило в остра фаза. Така че ще търсим форма за връщане на организираното здравеопазване в училищата и детските градини и за подновяване на задължителните профилактични прегледи в началото на всяка учебна година. Твърдите, че шестпроцентната здравноосигурителната вноска от доходите не е достатъчна. Ще искате ли депутатите да гласуват увеличение?- Засега не. Още година-две този въпрос няма да бъде на дневен ред, защото нито работодателите, нито работещите са готови да заделят по-голям процент от доходите си за здравно осигуряване. Затова пакетът медицински услуги, на който може да разчита гражданинът, ще бъде в рамките на това, което се натрупва именно от тези 6 на сто удръжки от доходите. Нашите критици ни атакуват, че в миналото всички медицински услуги са били безплатни, а сега за много от тях се плаща. Те обаче забравят, че напоследък все повече лекарства се отпускат за сметка на НЗОК, а преди години се реимбурсираха медикаментите само за някои някои заболявания, за бременните, инвалидите и активните борци. На този етап не е възможно касата да поеме всички разходи. Напълно безплатно здравеопазване има само в теорията на перфектния комунизъм, но никоя страна не го е постигнала.Смятам, че ако не пилее безотчетно пари за безплатни и частично платени лекарства, здравната каса ще успее да се справи. Показателно е, че след като неотдавна бяха въведени ограничения в реда за отпускане на реимбурсирани медикаменти, разходите през последния месец намаляха драстично, без болните да бъдат ощетявани. Оказва се, че касата плаща 10 млн. лв. годишно за бетаинтерферон, който се предписва при мултиплицитна склероза. Хората с такова заболяване в страната са 1300-1500. Лекарството се дава на 700 от тях по определени показатели, според степента на заболяването. Страшното е, че само при 3% от тези пациенти медикаментът дава подобрение, но касата продължава да плаща за бетаинтерферона. Занапред, преди да бъдат включени определени заболявания към листата на безплатните лекарства, касата ще трябва да прецизира много внимателно ефекта от употребата им. Откакто НЗОК започна да плаща лечението на болните от паркинсон, броят им нарасна три пъти. От 13 000 станаха 39 000. Броят на диабетиците пък се увеличи два пъти. Засякохме продажбите на медикаменти и изплатените за тях пари от НЗОК през миналия месец. Оказа се, че при 20 000 опаковки с лекарства на склад в аптеките са продадени за сметка на касата петдесет хиляди. Излиза, че 30 000 въобще никога не са влизали в аптечната мрежа, защото просто са фантоми. Затова в проекта за допълнение и изменение на Закона за здравното осигуряване въвеждаме строг финансов контрол, отчетност и най-строги санкции за всеки похарчен неправомерно лев. Какви са начините за засилване на контрола върху разходите на НЗОК? - Като се увеличи квотата на държавата в общото събрание на касата. По-голямата част от оперативните пълномощия на нейния директор ще бъдат прехвърлени на управителния съвет. НЗОК вече ще внася отчет за дейността си в парламента. Досега тя ни представяше само проект за Закона за бюджета и отчет на Закона за бюджета, но не и за своята дейност. Ние, депутатите, искаме да знаем за какво се харчат парите, защото хората в цялата страна са недоволни и питат къде са средствата за лечение и за лекарства. Членовете на общото събрание на НЗОК - нейният най-висш орган, вече няма да имат гарантиран мандат, а при несправяне с работата или при констатирани нарушения ще бъдат отзовавани. Затова решихме конкурсът за нов директор на касата да бъде отложен за есента. Дотогава ще приемем измененията в Закона за здравното осигуряване. Ред и контрол обаче трябва да има. И ще има. Само така ще можем да разчитаме на гарантирани безплатни медицински услуги, колкото и малко да са те на първо време. Не ви ли притесняват масовите фалити наесен, за които предупреждават фармацевти, след като парламентът разреши на хора от всякакви професии да притежават аптеки? - С този въпрос се спекулира. Няма основание за такива притеснения. В чл.68, ал.3 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманитарната медицина изрично се казва, че е забранено производители и търговци на едро да осъществяват търговия на дребно с лекарства. Парламентарната група на НДСВ е категорична, че този текст трябва да остане. Алинея 1 от член 68 разделяме на два текста. Единият гласи, че собствеността може да бъде както на физическо, така и на юридическо лице. Другият обаче е категоричен, че дейността задължително се извършва от магистър-фармацевт и именно той носи отговорността за всичко, което става в аптеката - от съхранението до продажбата на лекарствата. Това се налага по няколко причини. При пазарната икономика и свободната стопанска инициатива в нашата страна е недопустимо само едно съсловие, на база на диплома и квалификационна степен, да има право да развива определен бизнес. Ако допуснем магистър-фармацевтите да бъдат привилегировани, ако им дадем право само те да притежават аптеки, трябва да дадем право и само на лекари да притежават болници, а на учителите - училища например. Всяко изключение би нарушило правото на свободна инициатива, гарантирано на всеки български гражданин от конституцията. В проекта за изменение даваме право и на хора от други професии да притежават аптеки, но дейността в тях да се осъществява само от магистър-фармацевти. Истинският проблем в момента е, че сега в повечето от тях лекарства продават всякакви хора - от студенти до инженери. Това потвърждават всяка седмица проверките на Министерството на здравеопазването. Друго нарушение, на което се надяваме да сложим край с измененията, е, че търговска дейност сега се осъществява и от физически лица. По този начин се нарушава Търговският закон. Магистър-фармацевтът, в качеството си на собственик, обикновено сключва договор с друга фирма за водене на счетоводна и търговска дейност в аптеката. При констатирано нарушение, дори с фатален край за пациента, наетите не носят отговорност. Налагат им само административни наказания. И тъй като не са регистрирани по Търговския закон, дистрибуторът на лекарства на едро не им дава фактура, а само протокол. По него не може да се отчете нито какво количество е продадено, нито какви данъци се плащат. Твърдението, че ако магистър-фармацевтът не е собственик на аптеката, няма да бъде отговорен към пациента, е абсолютно неиздържано. По тази логика означава ли, че след като лекарите не са собственици на болниците, са недобросъвестни? Лекарското съсловие отсега е на нож срещу подготвяния закон за създаване на Лекарска камара. Как ще се аргументирате пред колегите си, че имат нужда от такава организация?- В момента Българският лекарски съюз смесва дейност, която извършват синдикатите, с тази на една професионална камара. Бъдещият закон не означава, че съсловната им организация ще бъде закрита. Няма проблем, ако тя се очисти от непривичните й дейности, да бъде визирана в закон като камарата. Сега хората в нея твърдят, че защитават както интереса на лекаря, така и интереса на пациента. Това най-малкото е нелогично. Кога най-сетне ще бъде сложен ред в здравеопазването и българинът ще може да разчита на адекватна медицинска помощ?- Нужни са поне десет години. Натрупаха се прекалено много проблеми по време на прехода. Невъзможно е още в самото начало да се сложи рамка от закони, валидни в една и съща степен както след една, така и след пет-шест години. Затова има преходен период и се налага законодателството да бъде променяно. По-важното е да имаме генерална стратегия, да я обезпечаваме финансово, да я изпълняваме и да обясняваме своевременно на хората какво могат да очакват на всеки един от етапите й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във