Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ ИМАХА ШАНС

Еврооблигациите се търгуваха по-активно през първата половина на седмицата поради почивните дни за пазарите в Германия, Австрия и САЩ в края на периода. Като цяло е повишено търсенето на книжа от развиващите се пазари, в това число и на български еврооблигации, като най-търгувани от тях бяха тези с падеж 2013 година. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, се задържа почти без промяна.Емисията с падеж 2007 г. се търгуваше слабо, като цените на тези книжа се задържаха почти през целия период на нива 108.65-109.05 евро за 100 евро номинал. Най-високите нива, до които достигнаха облигациите с падеж 2013 г., бяха 112.70-113.20 евро, след което поради покачване на дългосрочните лихви по еврата цените им се понижиха до 112.375-112.75 евро за 100 евро номинал.Търсенето на глобалните облигации с падеж 2015 г. не беше особено ясно изразено. Цените се движиха в зависимост от лихвените нива по щатски долар, като в средата на периода достигнаха до 112.25-113.00 щ. долара, след което се понижиха слабо до 112.00-112.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Цените на брейди облигациите се задържаха стабилни през периода. Повишен интерес имаше към облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's), които в края на периода се котираха на нива 99125- 99.625 щ. долара. Повиши се цената и на облигациите по просрочени лихви (IAB's). Търговията с тях приключи при 99.00-99.50 щ. долара за една. Почти без промяна се задържаха котировките на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) на нива 100.00-100.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Сделки с ипотечни облигации на борсата бяха регистрирани само с две от емисиите в обращение. Изтъргувани бяха облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка за общ номинал 19 000 евро при доход в широк диапазон между 4.40 и 5.87 процента. Сделки имаше и с облигации от втората емисия на Пощенска банка за общ номинал 355 000 евро при доход между 5.40 и 5.60 процента.От вътрешните емисии на облигации, деноминирани в евро, бяха изтъргувани символични обеми. Цените им се понижиха още, като емисията с падеж 2010 г. се предлагаше на нива между 101.50 и 101.75 евро, а 15-годишните облигации можеха да бъдат купени около номиналната им стойност. Слабо се търгуваха и ЗУНК-облигациите през периода. Сключените сделки бяха за малки обеми от страна на крайни клиенти.На 8 юни приключи подписката за замяна на доларови ЗУНК-облигации за облигации, деноминирани в евро. За пореден път нямаше никакъв интерес към замяната им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във