Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Разпродажби люляха банковите акции

Програмата COSME + е шанс за подобряване на конкурентоспособността на предприятията и подкрепа на иновативни проекти, включително и на стартиращи фирми, каза Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.

Последният месец на годината не донесе обичайното раздвижване сред публичните дружества.  Цените на книжата на някои от тях подскочиха нагоре, но  котировките на повечето  запазиха спокойствие или даже отстъпиха надолу. Този път счетоводните трикове не повлияха съществено върху търговията  на "БФБ-София". Това бе измерено и от основния борсов индекс SOFIX. След седем месеца, отличаващи се със  загуба, през декември измерителят обърна негативната тенденция и завърши 2018 г. на зелена територия. Той бе подкрепен от деветте печеливши емисии от базата за изчисляването му, докато другите шест  бяха губещи. И останалите индекси на борсата (BGBX 40, BGTR30 и BGREIT)  повишиха стойностите си през последния месец. През декември SOFIX отчете ръст от 0.60% до 595.65 пункта. За сравнение, през 2017 г. водещият индекс имаше ръст от 16%, а през 2016-а повишението бе с 27 процента.

Банковите акции също следваха негативната тенденция на фондовия пазар и не успяха да зарадват борсовите играчи с достатъчно високи цени. А трябва да отчетем и факта, че имаше "дни на размисъл", в които инвеститорите спираха покупко-продажбите и с тези книжа. Котировките и при Централна кооперативна банка, и при Първа инвестиционна банка бяха по-ниски спрямо плащаните през ноември. Това сви съответно стойността на инвестицията на притежателите на книжа от тези две публичните банки. Оживление   в декемврийските дни имаше единствено при цените на ТЕКСИМБАНК и на Българо-американска кредитна банка, които добавиха по няколко стотинки  и съответно повишиха пазарната си оценка.

В резултат, ако изключим големия пакет акции (323 207 лота) на ТЕКСИМБАНК, които минаха в уговорена сделка, броят на прехвърлените книжа е почти колкото през ноември. В седемнадесетте борсови дни на декември се изтъргуваха 371 375 бройки при 254 182 през ноември.

За първи път от август насам цените на акциите на

Българо-американска кредитна банка

прескочиха стойността от 6 лв. за един брой и останаха на това ниво през целия декември. Така най-високата и най-ниската цена за книжа на БАКБ скочиха над тези от ноември.

В търговията с тези книжа обаче не се видяха ясни знаци, че котировките им биха могли - поне за момента, да вървят нагоре. Още повече че имаше 13 търговски сесии, в които не се случи нито една покупко-продажба с тези книжа. Това е и причината да се изтъргуват само 1195 акции на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) при 13 908 в единадесетия месец на тази година. В останалите дни сделките се сключваха при 6.05 лв. за един дял. Все пак тази цена е с 40 стотинки над най-високата през ноември.

Това донякъде върна усмивките по лицата на притежателите на акции от банката на Цветелина Бориславова. А тъй като котировката от 6.05 лв. е над отчетената в края на ноември, това издърпа още нагоре оценката на Българо-американска кредитна банка. Този път тя е със  7.08% по-висока и според борсовите играчи кредитната институция в края на декември струва 149.382 млн. лева.

През декември БАКБ сключи първото споразумение с "Българска банка за развитие" АД по Програма COSME+ за подкрепа на малкия и средния бизнес в страната в размер на 10 млн. евро. С тези пари БАКБ ще отпуска инвестиционни и оборотни кредити, и банкови гаранции.

Търговията с книжата на

Централна кооперативна банка

вървя  равно и спокойно през декември, но за пореден месец котировките  паднаха и останаха под нивото от 1.50 лв. за един брой. А това свали двете гранични цени  до по-ниско равновесно ниво в сравнение с ноември.

В общи линии  всичко започна с много надежди. Още във втората борсова сесия инвеститорите плащаха по 1.5287 лв. за дял, за да имат книжа на Централна кооперативна банка (ЦКБ) в портфейла си. Тази цена остана най-високата през декември, но тя все пак е с четири стотинки под върховата стойност, постигната  през единадесетия месец на 2018-а.

Търговията в следващите дни върна инвеститорите на земята и котировките започнаха леко да падат надолу. Лъкатушенето в настроението на борсовите играчи бе подкрепено и от пет търговски сесии, в които  офертите "продава" и "купува" не се срещнаха. Загубата на стойност продължи и на 28 декември книжата опряха в месечното дъно от 1.4021 лв. за един брой. През ноември най-ниската котировка за акциите на банката от групата "Химимпорт" беше 1.4029 лева. Акционерите на ЦКБ едва ли са останали доволни от този факт, тъй като през 2018-а това е най-ниската котировка за тези книжа.

Цената в последния борсов ден на 2018-а е с десет стотинки под стойността си в края на ноември. А това беше достатъчно, за да свали 11 млн. лв. от пазарната капитализация на кредитната институция и тя вече е 158.654 млн. лева.

Падащите цени накараха някои от инвеститорите да продават, а други пък се възползваха от ниските цени и се уредиха с книжа, които през годината показаха, че все пак имат потенциал за ръст през 2019 година. По-активната търговия с книжата на ЦКБ затвърди за пореден месец мястото й сред най-ликвидните компании на БФБ-София. И в резултат на всичко това почти се удвои броят на прехвърлените  акции от капитала на кредитната институция - собственика си смениха 269 502, при положение че само през единадесетия месец са били 151 536.

На 27 декември се проведе извънредно общо събрани на акционерите на ЦКБ, което гласува промени в устава на дружеството. С тях овластиха управителния съвет с одобрението на надзорния съвет на банката в следващите пет години да вземат решения за увеличаване капитала на ЦКБ чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 млн. лева.

Търговията с книжата на

ТЕКСИМБАНК

през декември зарадва акционерите с поскъпването им. Макар че имаше сделки само в три от борсовите дни, котировките в тях бяха над важната за тези книжа цена от 2.70 лв. за един брой. И освен това в този период акциите на кредитната институция надхвърляха отчетените през ноември. Оживлението в декемврийските дни издърпа нагоре най-ниската и най-високата им цена.

Още първата търговска сесия на дванадесетия месец даде основания за оптимизъм. Книжата на ТЕКСИМБАНК отбелязаха 2.76 лв. за акция, която остана най-ниската котировка за декември, но в същото време тя бе с 16 стотинки над дъното през ноември.

В следващите дни книжата на кредитната институция изплуваха бързо нагоре и с лекота прескачаха по ценовата стълбица. Инвеститорите с удоволствие подкрепяха тези котировки и  въпреки дузината дни без сделки по тази позиция  се стигна до 28 декември, когато те бяха готови да плащат и по 2.80 лв., за да се сдобият с книжа от публичната банка. През ноември за това бяха необходими само 2.70 лв. за дял.

Цената, при която книжата на ТЕКСИМБАНК затвориха дванадесетия месец - 2.80 лв. за един брой, надхвърля с десет стотинки отчетената в края на ноември и това се отрази положително и върху оценката на банката. Тя нарасна с около 4 млн. и пазарната капитализация на кредитната институция стигна до 78.386 млн. лева.

Хронично ниската ликвидност на книжата на ТЕКСИМБАНК през декември беше "подсилена" през трите търговски дни, в които имаше сделки с акциите на банката, и от ценовото раздвижване и от прехвърлянето на голям пакет книжа - 323 207 броя. В другите дни още 11 556 дяла станаха обект на покупко-продажба. През ноември пазарните участници си размениха 74 495 нейни книжа.

През декември ТЕКСИМБАНК стана първата у нас, която предлага новата услуга - незабавно издаване на Mastercard кредитни и дебитни карти. "ТЕКСИМБАНК" работи усилено в сферата на потребителското кредитиране и като динамично развиваща се и технологична институция предлага най-иновативните решения на пазара", коментира Темелко Стойчев, изпълнителен директор на банката.

Първа инвестиционна банка

остана сред най-ликвидните позиции на "БФБ-София". Книжата й обаче не успяха да се задържат над 3.50 лв. за акция и се спуснаха лъкатушно надолу. Движението им беше по-рязко през втората половина на месеца, което и стана причина и двете гранични котировки да останат под платените през ноември. И в крайна сметка ги изместиха до ново, по-ниско равновесно равнище. В първата половина на декември имаше опити за пробив нагоре, но те завършиха без успех.

Началото на дванайсетия месец даде надежди за обрат в негативната тенденция за спад на цените на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Тогава видяхме и най-високата месечна цена - от 3.55 лв. за един брой.

В следващите борсови дни "мечите" набези обаче изтласкаха цените и подгониха котировките по ценовата стълбица. В бърз ход те прескачаха равнищата от 3.5 и 3.4 лв. и стигнаха до 3.3787 лв. за акция. Освен че остана най-ниската за месеца, тя  отстъпи с три стотинки под постигнатото през ноември.

Тъй като стойността от 3.3787 лв., постигнатата в сделките през  последната борсова сесия за декември, е с шест стотинки под тази от края на ноември, оценката на банката също отчете това намаление. Така поради засиления натиск пазарната капитализация на ПИБ заличи 1.78% от стойността си и вече е в размер на 371.657 млн. лв. в края на 2018-а.

Плавният спад в цените на акциите на ПИБ стана причина някои инвеститори да побързат да разпродават инвестицията си. Общо 92 127 дяла бяха изтъргувани в борсовите декемврийски дни. През ноември едва 14 243 книжа  бяха обект на покупко-продажба.

Бизнес програмата Smart Lady от Fibank спечели отличие в конкурса European Excellence Awards 2018, който оценява най-добрите проекти в сферата на връзките с обществеността и маркетинговите комуникации в Европа. Секторите с интерес към програмата са основно търговия, услуги, образование, транспорт и спедиция, хотелиерство, земеделие, онлайн търговия и други. Програмата е отворена и за микробизнес.

Fibank (Първа инвестиционна банка) навърши 25 години през 2018 година и е най-голямата кредитна институция с български капитал.

Спестовността на българите продължава да тежи върху борсовата търговия у нас. Числата от статистиката на БНБ показват, че левовите депозити на домакинствата са били с най-висока лихва през ноември. А това означава, че плановете за излизане от банков влог ще се забавят. Въпреки това притежаването и търгуването с акции от публичните банки остава сред малкото възможности за раздвижването на капиталовия пазар. А и за получаването на приходи от фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във