Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Разместване на пластовете при банковите акции

През 2018 г. си поставяме като приоритетна цел разширяване на банкирането на дребно и услугите за малкия и средния бизнес, отбелязва Неделчо Неделчев, главен изпълнителен директор на ПИБ.

Разнопосочна  бе търговията  с акциите на повечето от публичните дружества през април. И единствено  около новините за предстоящите общи събрания на акционерите и обявените предложенията за разпределение на печалбите или пък издаването на безплатни акции прозвуча и известен оптимизъм.

Все пак  борсовият  реализъм преобладаваше в анализите на борсовите играчи. Мечите набези продължават да изсмукват "силите" на  повечето компании, представени  на "БФБ-София", а това пък отдалечи повечето от тях от мечтаната "зелена територия".

"Сините чипове" правеха опити за разведряване на ситуацията. През април десет от дружествата, които участват в изчисляването на представителния индекс SOFIX, се отчетоха пред  акционерите си с ръст  в цената на книжата си. Най-голям бе той при "Химимпорт" (5.31%). Сред печелившите са и притежателите на акции на "Монбат" и на бившия приватизационен фонд "Стара планина холд".

Малко бяха новините, които привлякоха вниманието на инвеститорите. Котировките на книжата при доста от останалите компании обаче следваха някакъв свой  ход. Сделките през април бяха малко, а търговията протичаше  без ентусиазъм и  като причината едва ли е в по-малкото борсови сесии заради Великденските празници. Дневните обеми на изтъргуваните акции в повечето борсови дни бяха съвсем ниски, а цените отбелязаха отстъпление. При това положение логично оборотът на фондовата борса бе минимален - едва 23.5 млн. лева. Ако го сравним с април миналата година, той се е стопил с 26% на годишна база.

В тази ситуация индексите на "БФБ-София" групово  записаха  "козметично" повишение, което едва ли радва някого. Основният индекс SOFIX (на 15-те най-ликвидни компании) успя да нарасне само с около 1% и затвори месеца при 658.11 пункта, но все още е далеч от равнището от 700 пункта.

Банковите акции не се представиха  по-различно от  останалите публични компании. Все пак книжата на Централна кооперативна банка и на Българо-американска кредитна банка успяха да вземат от пазара възможно най-доброто в тази ситуация,  като добавиха милиони към пазарната си капитализация през април. Сделките с акции на ТЕКСИМБАНК пък донесоха добри финансови приходи - поне на някои от акционерите й. Макар и в по-умерени граници, отслабването застигна и акциите на Първа инвестиционна банка.

Заради лъкатушещите котировки статистиката записа през април с около една трета по-малко изтъргувани банкови акции. В осемнадесетте търговски сесии през фондовата борса се превъртяха 168 676 броя от тези книжа, при положение че са  били  227 808 през март.

Въпреки очерталия се спад от началото на годината  през април котировките на

Централна кооперативна банка

запазиха спокойствие. Книжата й се разменяха на "зелена територия", а цените дори добавиха малко стойност и надскочиха тези през март. Това успокои борсовите играчи и те се върнаха на пазара. Търговията се движеше  "в тесните рамки между 1.80 и 1.90 лв. за акция. Котировките се "чувстваха" доста уютно, при положение че номиналът на тези книжа е един лев. А се видя, че пазарните участници вече по-уверено поглеждат отново и към кота "два лева".

Добра новина за акционерите на банката от групата на "Химимпорт" имаше още в първата търговска седмица. Отчетените 1.8025 лв. за един брой, макар да бяха най-ниската котировка за месеца, е над постигнатата през март. А и всички я изтълкуваха като ясен знак, че би могло да се очаква и нещо повече.

В следващите дни апетитите за търговия с акции на Централна кооперативна банка (ЦКБ) се засилваха. Мечтите на инвеститорите и котировките подскачаха нагоре по ценовата стълбица в опит да обърнат тренда с тези книжа. В резултат  наддаването вдигна цената им и донесе най-високата платена цена за април - 1.906 лв. за един брой. Тя обаче е с три стотинки под върховата стойност през март.

Оптимизмът на инвеститорите обаче като че ли стигна дотук. Търговията "приземи" мечтите им, а котировките леко паднаха надолу.

Въпреки това книжата на ЦКБ затвориха месеца при 1.86 лв. за дял. В крайна  сметка цената е с четири стотинки над стойността си от края на март. А това добави около 5 млн. лв. към пазарната капитализация на кредитната институция и тя  вече е 205.941 млн. лева.

През април собственика си смениха 105 474 акции на ЦКБ при 122 659 броя през  третия месец на годината.

През април мечите настроения застигнаха и

Първа инвестиционна банка

През целия месец котировките й останаха под ключовото ниво от 5 лв. за дял, а и двете гранични цени отстъпиха под тези от март. А ключовата за книжата на Първа инвестиционна банка (ПИБ)  кота от 5 лв., над която те се търгуваха няколко месеца, остава един мираж за тях. Акциите на трезора продължиха да поевтиняват, като между първия и последния  ден на април  зейна дупка от 14 стотинки.

Новините от ПИБ през април също не подкрепиха търговията с акциите й . През 2017 г. Първа инвестиционна банка отчете  стабилни финансови резултати, но нетната й печалба намалява до 85.5 млн.  спрямо 90.2 млн. лв. година по-рано. Влияние върху тях оказват по-ниските лихвени приходи, генерирани в среда на продължаващи ниски лихвени равнища, показва годишният отчет на банката. През 2018 г.  ПИБ си е поставила  като  приоритетна цел разширяване на банкирането на дребно и услугите за малкия и средния  бизнес. А пък с решение на надзорния съвет на ПИБ от 17 април и договорът за управление на Светослав Молдовански като член на управителния съвет и изпълнителен директор на банката  бе  прекратен.  

Падането на цените на борсовия пазар подхрани продължаването на  негативната тенденция, проявила се през  март -  същите стъпки, но все по-надолу. През първата борсова седмица книжата на трезора удариха джакпота, като отчетоха най-високата си стойност за април - 4.6086 лв. за дял. Но тя все пак е твърде далеч от онези 5.56 лв. през третия месец на 2018-а. А след това  със завидна лекота  се изпързаляха надолу по ценовата стълбица. А  петте борсови сесии, в които  офертите "купува" и "продава" не се срещнаха, са показателни за отношението към тези книжа в момента. Акциите на публичната банка се гмурнаха до 4.18 лв. за един брой - най-дълбокото им потапяне  от началото на 2018-а.

Акциите на ПИБ  затвориха четвъртия месец при цена от 4.2366 лв. за един брой, която е с две стотинки под стойността им в края на март. Логично това пък се отрази и на пазарната капитализация на Първа инвестиционна банка. Тя вече е с 0.46% по-ниска и на 30 април струваше 466.026 млн. лева.

Подложени на този стрес много от акционерите (общо над 2000  както индивидуални, така и институционални инвеститори) се оттеглиха от пазара, а резултатът  е само 27 417 изтъргувани книжа при 102 473 през март.

При Българо-американската кредитна банка и ТЕКСИМБАНК цените на акциите вървяха в положителна посока. Книжата на

Българо-американската кредитна банка

продължиха за пореден месец да добавят стойност към котировките си. Началото на месеца за тях не беше много обещаващо. Търговията започна от цената 7.25 лв. за един брой, която остана най-ниската за април, но все пак бяха  добавени  петнадесет стотинки към стойността на тези книжа. Инвеститорите обаче бързо върнаха нещата по местата им и "настроението" в портфейла си. Бяха  отчетени  четиринадесет сесии без сделки с акции на Българо-американската кредитна банка (БАКБ), но се и добавяха  по няколко стотинки към цената всеки ден, така че книжата на трезора поскъпнаха до 7.3653 лв. за един брой в края на април. Но и този резултат не е еднозначен - тя е най-високата цена за месеца, но е и с осем стотинки под най-скъпата през март. За повече обаче нямаше време - при  тази цена бе затворен  четвъртият месец, а котировката от последната борсова сесия е 12 стотинки над тази от края на първото тримесечие. Това пък добави още около 2 млн. към пазарната оценка на банката на Цветелина Бориславова, която според борсовите играчи скочи до 181.859 млн. лева.

Само в един от борсовите дни през април инвеститорите търгуваха с акции на

ТЕКСИМБАНК

Котировките обаче отбелязаха ръст спрямо март. Срещата между борсовите играчи стана при цена от 2.7397 лв. за един брой, като при нея те си размениха пакет от 34 380 акции, което виждаме рядко по тази позиция. А тъй като цената е с 40 стотинки по-висока, то и пазарната оценка на ТЕКСИМБАНК порасна с един милион лева. Така според инвеститорите в края на април тя струваше 76.698 млн. лева.

ТЕКСИМБАНК завърши първото тримесечие с печалба след изчисляване на данъците от 536 хил. при само 30 хил. лв. година по-рано, което вероятно ще внесе още борсов ентусиазъм сред притежателите на такива книжа. Заедно с това този резултат е подкрепен и от по-високи нетни доходи от лихви по отпуснати кредити.

Спестовността на българите продължава да тежи върху  търговията на "БФБ-София". Повечето от тях предпочитат сигурността на депозита пред главоболията с борсовата търговия. Въпреки ниските лихви по влоговете домакинствата и фирмите вече са натрупали в банките сумата от над 72 млрд. лева.

Това вероятно ще е водещият мотив при формирането на  инвестиционните намерения у нас и в следващите (летни) месеци, за които вече се планират почивки и забавления. Все пак през месеците май и юни може да се очакват някакъв интерес и активност и към акциите на някои от публичните дружества на "БФБ-София", особено към тези, които планират разпределение на дивиденти от печалбите за 2017-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във