Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РАВНИС ПО ФЛОТА

Приключи продажбата на миноритарния пакет от Параходство Българско речно плаване АД и 30% от акциите на компанията вече са в частни ръце. На 19 март клиент на ДЗИ - Инвест изкупи 29%, а в следващите дни бяха пласирани и останалите акции. Цената, на която се продадоха, бе атрактивна за бъдещ мажоритарен собственик, а не толкова за портфейлни инвеститори. Общо за този пакет бяха употребени малко над 11 млн. компенсаторни инструмента. Следващите две големи цели на играчите на фондовия пазар са Параходство Български морски флот АД (БМФ) и БТК. Вече отдавна никой не говори за конкретни срокове и график на тези продажби, но дори в хаоса на българската приватизация съществуват закономерностти. Тъй като скоростта, с която една сделка достига до борсата е обратнопропорционална на политическите скандали около съответната компания, шансовете БМФ да попадне на приватизациония сегмент изглеждат значително по-големи от тези на БТК. Затова анализаторите, следящи търговията с компенсаторни инструменти, се вглеждат по-внимателно в резултатите на търговския ни флот. През 2003-а компанията е преоценила активите си и зад една акция с номинал 10 лв. вече стоят 38 лв. счетоводна стойност. След като на пазара ще бъдат предложени 30% от 10.9 млн. акции на БМФ, които ще се плащат в компенсаторки, необходимото количество бонове изглежда внушително и съизмеримо с това, което ще поеме сделката за миноритарния пакет на БТК. Морският превозвач обаче, въпреки огромното количество активи, с които разполага, не успява да генерира печалба, която да впечатли портфейлните инвеститори и е възможно да бъде игнориран от тях. Съдбата на 30-процентния пакет от БМФ най-вероятно ще повтори историята на сделката за Българско речно плаване и акциите ще бъдат купени от инвеститор, който има намерение да придобие и мажоритарния пакет. Акциите може би първо ще бъдат предложени на борсата при висока цена, близка до еквивалента на споменатата счетоводна стойност в компенсаторни инструменти. След това ще бъдат забравени на приватизационния сегмент за неопределен период от време. Паралелно ще се търсят купувач или купувачи на целия пакет и когато се достигне до споразумение за приемлива цена между представителите на държавата и кандидат-инвеститорите, цената ще бъде намалена значително. Все пак може да се очаква, че пакетът ще бъде продаден поне за 70-100 млн. компенсаторки. Подобен резултат вече е в състояние да промени за продължителен период от време нивата на търговия. Ето защо, въпреки поредното забавяне на сделката за БТК, цените на компенсаторните инструменти не паднаха под 24% през седмицата. Голямото предлагане на инвестиционни бонове обаче охлади оптимизма на спекулантите и цените им паднаха под 22 процента. Няма основания да се очакват някакви съществени промени в цените на компенсаторните инструменти. През следващата седмица те би трябвало да се търгуват между 24 и 24.50 процента. А при инвестиционните бонове натискът в посока понижение вероятно ще продължи поне до момента на публикуване на поредния списък от дружества за масова приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във