Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПУБЛИЧНОСТТА ДАВА ПРЕСТИЖ И ЕВТИНО ФИНАНСИРАНЕ

Бистра Илкова, председател на съвета на директорите на БФБ-София, пред в.БАНКЕРЪГ-жо Илкова, какво преследва борсата с изготвянето на тази стратегия?- През 2002 г. бе направено маркетингово проучване сред българските предприятия. То показа, че само 6% от мениджърите са наясно, че могат да се финансират от капиталовия пазар. След две години ние искаме да видим колко са са променили нещата и какво ни остава да направим за популяризиране на фондовия пазар. Именно сега е подходящият момент компаниите да се листват на борсата.Защо мислите така?- Защото едва сега приключва процесът на преструктуриране на собствеността, наместиха се пластовете от приватизацията, появиха се нови собственици. За изминалите седем-осем години мениджърите успяха да се преборят с остарялото оборудване, успяха да въведат нови стандарти и вече могат да си набележат нови приоритети. Между тях е капиталовият пазар. Компаниите обаче все още се страхуват от публичност. Основателен ли е този страх?- Когато една компания иска да тегли банков заем, съответната кредитна институция я проучва много внимателно и иска доста повече информация, отколкото дружеството е длъжно да предоставя на фондовия пазар и на Комисията за финансов надзор. А публичният му статут му дава право на значително по-достъпен и евтин кредит. Като че ли от изискването за разкриване на информация мениджърите най-много се притесняват?- С промените в Търговския закон от 2002 г. всички компании са длъжни да предоставят своя баланс и отчета за приходите и разходите във фирмения регистър. Освен това добре работещите компании са членове на Българската стопанска камара и на Българската търговско-промишлена палата и това също ги задължава непрекъснато да разкриват информация. Така че определено няма нищо ново за тях. Какво може да спечели една компания от листването си на борсата?- Казано с три думи: престиж, реклама и евтино финансиране. Висшите мениджъри трябва да осъзнаят, че могат да използват капиталовия пазар за много и различни цели. В това отношение ние сме изостанали тотално и това ще е пагубно за капиталовия пазар у нас, ако нещата не се променят. Още повече след влизането ни в Европейския съюз. Досега на фондовата борса са минали около 7-8 успешни корпоративни облигационни емисии. Още много се подготвят, така че този метод за набиране на заемни средства не е нов у нас и е доказал своите предимства. Освен това банките трудно отпускат дългосрочен ресурс. Може да се каже, че алтернативното финансиране вече се налага.Голяма част от собствениците обаче се опасяват, че с излизането им на борсата ще загубят контрола над компанията си?- Това е несъстоятелен страх. Не знам дали мениджърите са наясно, че една компания може да стане публична и без да прави първично публично предлагане, т.е. тя може да избира колко акции да предложи на инвеститорите чрез борсата. Така например една компания може да се впише в публичния регистър и да тества пазара, като пусне на него само определен процент от своя капитал, например 4.99 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във