Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОВИНЦИАЛИСТИТЕ ОТ СРЕДНА РЪКА ОСТАНАХА ФАВОРИТИ

Търговията на Българска фондова борса се завъртя около сравнително по-рядко търгуваните дружества. Може би най-интересното събитие бе прехвърлянето чрез две блокови сделки на общо 690 092 броя акции при цена 26.45 лв. едната. Както вестник БАНКЕРЪ отбеляза миналата седмица, акциите от Св. св. Константин и Елена АД закупени преди две седмици се оказаха доста добра инвестиция. Средната им цена се покачи със 146%, като максималната стойност, при която се сключваха сделките с тях, бе 50 лв. за акция, което е петкратно увеличение в рамките само на една седмица. Цената има още потенциал за растеж и през следващата седмица, но темповете му значително ще се забавят. Покупките на акциите на курорта са част от предварителното придобиване на свободно търгувани акции, които в крайна сметка ще станат собственост на някой от потенциалните купувачи на контролния пакет. Значително поскъпване (43 %) бе отбелязано при акциите на Спарки Елтос АД - гр. Ловеч. Те се търгуват на цени, съизмерими с печалбата на дружеството за първите девет месеца на годината - печалба на 0.73 на акция при цена 0.94, поради което високите проценти на поскъване не са толкова изненадващи и невероятни. Биовет също се търгуваше активно. Бяха продадени над 16 хиляди негови акции и, както се очакваше, цената им се покачи с над 20% спрямо миналата седмица. Тук данните за деветмесечието също показват печалба на акция в размер на 0.75 лв, която е съпроводена и с почти 10% нарастване на продажбите. Може да се очаква, че и през следващата седмица тези книжа ще печелят вниманието на инвеститорите, макар че ново поскъпване при тези данни за сега изглежда неоправдано.Основните акции, включени в индекса СОФИКС, запазиха нивата, достигнати от предходната седмица. Акциите на Нефтохим се търгуваха без промяна - в диапазона 8.10-8.26 лв. Покачването на цените на Булгартабак Холдинг до 17.90 лв. за акция, както и новата върхова стойност на книжата на Софарма за тази година при цена 10 лв. за една допринесоха два пъти през седмицата индексът СОФИКС да отбележи върхови стойности.Акциите на черноморските курорти също поскъпнаха. Книжата на Златни пясъци се продаваха срещу 5.05 лв., а на Албена запазиха възходящата си тенденция и достигнаха до 7.50 лв. за акция.При холдингите активно се изкупуват акциите на Слънчев бряг холдинг и Индустриален холдинг-България. Най-вероятно купувачите са основните им акционери, цените - съответно 5 лв. и 0.25 лв. за акция. Добрите деветмесечни данин на Северкооп Гъмза и Синергон холдинг не промениха съществено нивата, на които книжата им се търгуват. Изненадващо в рамките на два дни Албена холдинг поскъпна до 1.51 от 1.43 и седмичиният обем на продадените нейни книжа нарасна до над 6 хиляди броя. Тук влияние може да имат както много добрите данни на курорта, така и обявената печалба на акция от холдинга за деветмесечието в размер на 0.34 лв., което напомни на инвеститорите, че дружеството отново най-вероятно ще раздаде дивидент за 2002 година. Индексът СОФИКС се понижи от върховите си стойности от вторник и сряда до ниво 156.10 при затварянето на пазара в четвъртък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във