Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОВАЛЪТ НА СДЕЛКАТА ЗА БТК СТРЕСНА ИНВЕСТИТОРИТЕ, НО МАЛКО

Търговията с българските брейди облигации не беше особено активна. Цените на облигациите по просрочени лихви (IAB's) и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се понижиха слабо, съответно до 94.55-95.05 щ. долара и до 95.85-96.35 щ. долара за 100 щ. долара. Повишение отбелязаха единствено облигациите с отстъпка от номинала (DISC's), които се търгуваха на нива 96.80-97.30 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Значително повишение реализираха еврооблигациите ни. То се дължи на покачване на цените на дългосрочните европейски и американски книжа, на чиято база чуждестранните инвеститори определят цената на българските еврооблигации. Дори негативната новина за стопиране на приватизационната сделка с БТК не успя на повлияе значително върху пазара. Емисията с падеж 2007 г. поскъпна с около 40 евроцента и достигна до нива 109.00-109.50 евро за 100.00 евро номинал. Повишението на котировките на глобалната облигация с падеж 2013 г. беше в рамките на 60-70 базисни пункта. Най-голямо покачване реализира глобалната емисия, деноминирана в щатски долари, като цените продава преминаха границата от 114.00 щ. долара.Цените на дългосрочните облигации вероятно щяха да се повишат с още 20-30 базисни пункта, ако български държатели на книжа от тези емисии не бяха продали доста голямо количество от тях след новината за пропадналата сделка за БТК.На 7 май Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на седемгодишна левова емисия. Средната доходност на аукциона достигна до 6.22 процента. Тази немалка разлика в доходностите на седемгодишните емисии в левове и в евро на практика доведе до стопиране на търговията с единствената засега вътрешна емисия, деноминирана в европейската валута. Доходът по нея е на нива 5.70-5.75 процента.Въпреки по-кратката работна седмица на борсата бяха регистрирани няколко сделки с корпоративни и ипотечни облигации. Изтъргувани бяха облигации на Обединена българска банка с общ номинал 59 000 лв. при доход 7.50%, и облигации от третата емисия на Българо- американска кредитна банка с общ номинал 177 000 евро при доход между 6.72 и 7.00 процента.През периода нямаше реален интерес към сделки със ЗУНК-облигациите. По-голямата част от тях се държат в инвестиционни портфейли и се търгуват слабо. Цените им останаха непроменени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във