Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗЪРНОТО ЩЕ ОГРАНИЧАТ ИЗНОСА

Поправките в Закона за съхранение и търговия със зърно, одобрени от Министерския съвет миналата седмица, съдържат неприемливи постановки, твърдят от Асоциацията на търговците на зърно (АТЗ). Основните възражения са свързани с намерението да се даде на Националната служба по зърното (НСЗ) правото да издава сертификати за износ на зърно и зърнени продукти. Освен че тази практика е непозната в други страни, тя ще увеличи и плащаните досега от износителите такси. Според Николай Маринов, от ръководството на АТЗ в момента те заемат около 17% от цената на стоката, а новите най-вероятно ще надхвърлят 22 процента. (Точното увеличение ще се определи с наредба.) На пръв поглед въпросът засяга единствено износителите на зърно. Но за експертите в бранша е ясно, че проблемите ще рефлектират най-вече върху зърнопроизводителите. Известно е, че търговците са ограничени от регионалната цена на зърното, определяна в последните две години от страни като Русия и Украйна. Ако те продават при 80 щ. долара за тон, и нашите износители ще са принудени да се съобразяват с тази цена. Откъде тогава ще се вземат допълнителните средства, необходими за заплащането на таксите, свързани с износа на зърно? Отговорът може да е само един - от зърнопроизводителите, и то като цената на изкупуване се намали с толкова, с колкото нараснат таксите. Намаляването на изкупната цена обаче може да се окаже приемливо за производителите. При това положение износът ни ще бъде силно ограничен и при ниското вътрешно потребление на зърно излишните количества ще останат в страната, взривявайки пазара. С предлаганите промени се създава и нов член 4а на закона, в който се формулират начините, по които ще се субсидира Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ). Освен субсидиите от бюджета тази служба има и собствени приходи, формирани от дейността и. Но ако нейното участие в лицензирането на публичните складове за зърно и регистрирането на зърнохранилищата е обяснимо и необходимо, то не може да се каже същото за вмененото й задължение освен издаването на споменатите вече сертификати за износ да контролила и съответствието на зърнените продукти и фуражите. Търговците на зърно например не приемат изискванията за задължителното издаване на тези документи. Според тях, ако двете страни по договора за износ се разберат и поискат контрол за съответствие на стоката, то е логично такъв документ да се издаде. Но задължителното му налагане няма да е нищо друго освен начин за събиране на пари от износителите. При посочените обеми на износ на зърно става дума за доста значителни суми. А е и интересно какво ще прави Националната служба по зърното и фуражите с тези пари? Забрави ли се вече скандалът, който преди три години медиите направиха обществено достояние и в центъра на който бе изразходването на събраните по подобен начин над 1 млн. лв. от старото ръководство на НСЗФ? Тогава службата се прочу с покупката на компютри, мобилни телефони, коли и скъпи подаръци за шефовете на земеделското министерство, а в бюджета не влезе нито лев от събраните от зърнотърговците средства. С предвижданите корекции в закона сега ще се създават идеални условия всичко това да се повтори отново.Странно звучат и мотивите за предлаганите промени, що се отнася до финансирането на НСЗФ. Според земеделския министър Мехмед Дикме, досега приходите на службата не са били регламентиран законово. Ако е така, то как е работила тя и нелегално ли е било функционирането й? Контролът върху качеството на зърното трябва да се регламентира според правилата на пазарното стопанство, смята още министърът Дикме. Само че защо се предоставя монополното право на НСЗФ да извършва тази дейност и съответно да събира таксите, след като в страната има и други частни фирми, също с акредитирани лаборатории? Пък и ако се опитваме да синхронизираме законодателството си със страните от Европейския съюз, защо не видим, че във Франция само трима души на държавна заплата се занимават с функциите на нашата национална служба?От Асоциацията на търговците на зърно са убедени, че в този им вид поправките в закона не дават основание за оптимизъм, за повишаване конкурентоспособността на една от малкото наши експортни стоки и за излизането ни на нови пазари. Нещо повече, ако те бъдат приети в този им вид, е напълно възможно през следващата година зърнопроизводството у нас да бъде поставено в изключително тежко положение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във