Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОИЗВОДСТВОТО И КОНСУМАЦИЯТА НА ПТИЧЕ МЕСО НАРАСТВАТ

НАД 117 ХИЛ. Т ЩЕ ПРОИЗВЕДЕМ ПРЕЗ 2005 ГОДИНАБългарските производители на птиче месо са на път да забравят неблагополучията от 2002-2003-а. Браншът лека-полека се стабилизира и от Съюза на птицевъдите и Министерството на земеделието прогнозират ръст на производството и на потреблението през тази година. По данни на браншовата организация към края на 2004-а общият брой на птиците в страната се е увеличил с 2.4% спрямо предишната година и е около 21 млн. броя, в това число 9 млн. броя кокошки-носачки, отглеждани за производство на яйца. Анализаторите са категорични, че до края на 2005-а броят на отглежданите птици да достигне 21.5 милиона. Пак по данни на съюза производството на птиче месо е нараснало с 4.5% през 2004-а и е достигнало 115 хиляди тона. Промишленият добив на месо и на субпродукти възлиза на около 70 хил. т, като 60 хил. от тях са добити от пилета-бройлери, кокошки и петли, и около 10 хил. т - от водоплаващи птици. С това производството отбелязва увеличение със 7.7% в сравнение с 2003 година. Добрата новина за бранша е, че регистрираният ръст е в резултат не само на увеличения брой птици, но и на нарасналата продуктивност. През 2004-а по-голяма част от фермерите са се насочили към отглеждането на по-тежки хибриди бройлери (Кобб, Росс и Хибро), които се отличават с интензивен растеж и достигане на оптимално тегло с по-нисък разход на фураж. През тази година очакванията са произовдството на птиче месо да се увеличи с нови 2 хил. тона. Два са факторите, според експерти, които имат решаваща роля за очаквания ръст. Първият е стабилизирането на вътрешния пазар, където предимно се реализират птичите продукти. На него се установиха и относително приемливи за производителите цени и се засили контролът върху дъмпинговия внос. Вторият фактор, който влияе благоприятно върху сектора, е ликвидирането на някои от най-големите контрабандни канали. През 2004-а нелегалният импорт е съкратен с около 40%, твърдят от Съюза на птицевъдите, въпреки че за обемите му няма категорични данни. Само допреди няколко години българските производители бяха на път да загубят битката с контрабандата, която принуди значителна част от компаниите да закрият цеховете си поради ниските цени на вътрешния пазар.Днес промишленото производство на птиче месо у нас е съсредоточено в няколко по-големи фирми, като: Градус ООД, Птицекомбинат - Добрич, Пилко - Разград, и Джиев - Костинброд, и се осъществява в почти затворен цикъл - от отглеждане и клане на пилета до дистрибуция. Поради голямата зависимост на сектора от цените на комбинираните фуражи големите производители в птицевъдството се ориентираха към зърнопроизводството и откриването на собствени фуражни бази. Така те остават незасегнати от сътресенията на зърнения пазар и устояват на конкуренцията на вносните цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във