Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ НА ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО

Вестник БАНКЕРЪ попита министъра на финансите Милен Велчев дали българското правителство е изчислило как ще повлияе една кратка военна операция в Ирак върху българската икономика и как ще се отрази на страната ни евентуална по-продължителна криза. Министър Велчев заяви, че тези разчети са направени, но не много подробно. Полученият от пресцентъра на МФ документ направо поразява с лаконичността си.Влияние на по-високите цени на петрола върху българската икономикаПод по-високи цени на петрола трябва да разбираме увеличение извън рамките на допустимите колебания около средната цена, заложена в прогнозите. Например задържане на цената на петрола около 40 долара за барел в рамките на два-три месеца ще окаже влияние върху икономиката. Ще бъде направен опит да се оценят ефектите върху отделни компоненти на макрорамката.1. Влияние върху инфлациятаа) пряк ефект - повишение (+2.04%);б) косвен ефект - повишение (+1.94%).Предполагаме, че ефектите ще се изчерпят частично след спадане на цените до нормалните 26 долара след май. Инфлацията в края на годината става 5.4%, при прогнозна 4%, а средногодишната инфлация - 4.8%, при прогнозна 3.5 процента.2. Влияние върху дефлатора на БВПДефлаторът на БВП се получава 4.2% при предишен прогнозен 3.3 процента.3. Влияние върху растежаРастежът на БВП спада от 4.8 на 4.6 процента. Номиналният БВП се повишава от 35.3 млрд. на 35.4 млрд. лева.4. Влияние върху бюджетаСъществено влияние върху приходите на бюджета не се очаква поради незначителната номинална промяна на БВП. Не са оценени евентуални промени в структурата на БВП.Забележка: Всички пресмятания са направени при запазване на оценката за среден курс към долара от 2 лв. за долар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във