Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ БР. 37

Николай Мартинов от Карол очаква акциите на ЛУКойл Нефтохим и Софарма да се търгуват под 7 лв. за бройка. В резултат на намалялото търсене котировките на Благоевград-БТ ще се понижат под 20 лв. за акция. Книжата на Слънчев бряг АД пък ще се търгуват по около 17 лева. Мартинов прогнозира, че сделки с компенсационни бонове ще се сключват в границите на 19.50-21.00% от номиналната им стойност. Цените на записите пък ще са с 1-2 пункта по-високи. Анализаторът на инвестиционния сайт investor.bg Любомир Леков смята, че компенсационните бонове ще запазят сегашните си цени от 20-21 процента. Слабостта на книжата на ЛУКойл Нефтохим, които спаднаха под 7 лв., според него е лош сигнал за целия пазар. Леков прогнозира, че динамиката на борсовата търговия ще зависи от скоростта, с която Централният депозитар вкарва в регистрите си компенсаторните записи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във