Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРИВАТИЗАЦИОННИ БОРЧОВЕ ВЛИЯЯТ НА ЦЕНИТЕ

Търговията с компенсаторни инструменти отново влезе в ритъм. През седмицата се забеляза силно понижение на обемите на търговия в сравнение с предходните дни. Спад на цените обаче така и не настъпи. Нивото от 33% беше преминато успешно, а в четвъртък сделки се сключваха и на 34% от номинала. Купувачите бяха доста на брой, но тези, които не влизат в числото на краткосрочните спекуланти, не са много. Новините около приватизацията на БТК продължават да са предимно объркващи, но това явно не пречи на никого и търговията остава общо взето неповлияна от поредното дело или оценка на GSM лиценза. Като че ли инвеститорите и занимаващите се с казуса живеят на различни планети. И по-добре. Инвестиционните бонове успяха да се върнат до нивото от 20 ст. за лев номинал, но свитото предлагане и намесата на спекуланти принудиха основните купувачи да повишата котировките, ако искат все пак да участват в търговията. По-сериозен интерес към боновете проявяват предимно лица със задължения по стари приватизационни сделки. Според различни оценки тези разсрочени плащания възлизат на няколко десетки милиона лева и именно подобно търсене се оказва поддържащият огън в периоди на затишие. Използването на инвестиционни бонове продължава да излиза по-евтино на купувачите, но пък и те не бързат кой знае колко. Освен това винаги има откъде да си намерят бързо голям пакет непарични средства - от компенсаторния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във