Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРИВАТИЗАЦИОННА СУША ТЕГНЕ НАД КОМПЕНСАТОРКИТЕ

Компенсаторните инструменти се радваха на стабилен интерес през седмицата, гарниран с минимални отклонения от равновесната засега цена от около 68-69 стотинки. Търсенето на тези книжа отново бе съсредоточено в няколко купувача, между които намираха място и двама-трима спекулативни търговци. Като изключим няколко по-големи прехвърляния на компенсаторни книжа, обемите на търговия останаха сравнително ниски - от порядъка на стотина хиляди лева номинал. Ценовият интервал между 68 и 70% от номинала на компенсаторките на няколко пъти бе тестван, като в горната граница обикновено се разменяха по-големите пакети. Независимо от заявения сериозен интерес под формата на поръчки купува търсенето не достигна до крайности и разчиташе предимно на регулярното снабдяване с книжа от страна на техните първоначални собственици. Отпускарският сезон и приватизационната суша отдавна редуцираха броя и възможностите на продавачите, но като че ли сегашните обеми на търговия напълно задоволяват търсещите такива книжа. Политическата обстановка в страната също оказва своето влияние върху търговците поради силната зависимост на приватизационните процеси от управленските виждания на новото правителство. В същото време обаче програмата за продажба на държавни активи едва ли ще претърпи сериозни изменения, тъй като страната ни е поела определени ангажименти във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз. През следващата седмица не очаквам особено раздвижване в търговията със записи и бонове, освен ако не станем свидетели на задълбочаваща се политическа криза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във