Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ И СТАРИ ДАНТЕЛИ

СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ ПЪЛНЯТ ГУШИ С ХАРИЗАНИ 11.9 МЛН. ЛЕВАТам, където има далавера с държавните пари, почти винаги е замесена и приватизацията. Сега става ясно, че случаят с доспатската текстилна фабрика Нитекс, случайно получила през 2000 г. от Банковата консолидационна компания пари, които не й се полагат, е мултиплициран многократно от предишното българско правителство. Той се повтаря и с договорите за строителство, които Министерството на финансите е сключило с някои фирми в началото на 2001 година. Според главния секретар на ведомството Тенчо Попов, от 14 декември 2000 до 29 януари 2001 г. министерството е възложило на пет дружества осем поръчки за ремонти на сгради, за които е било готово да заплати 31.78 млн. лева. Проверките, които Попов е разпоредил да се направят на дейността на отдел Капитално строителство в МФ, веднага след като пое длъжността главен секретар на 2 април 2002 г., са разкрили, меко казано, смущаващи факти. Според Тенчо Попов, всички договори са подписани в нарушение на действащите по онова време разпоредби на финансовото ведомство.След като на 24 юли 2001 г. Милен Велчев полага клетва като финансов министър, той разпорежда изпълнението на всички договори за капитално строителство да бъде спряно. Но към тази дата ведомството вече е похарчило 11.9 млн. лева. Логичният въпрос е: закъде е бързало министерството, че само за месец и половина - от 14 октомври 2000 до 29 януари 2001 г., е сключило един куп договори за доста солидни суми? И той, според Тенчо Попов, има своя логичен отговор.На 19 декември 2000 г. парламентът приема Закон за устройство на територията. Този закон е обнародван в началото на януари и влиза в сила от 30 март 2001 година. В своя чл.160, ал.2 законът изрично забранява инженерингови дейности в строителството, обясни Тенчо Попов. И допълни: Практически този член постановява, че не могат да се съвместяват дейностите по проектиране и по строителство, но пак повтарям - законът влиза в сила от 30 март 2001 година. Договорите, на които ще се спра - продължи Попов, са точно инженерингови и са сключени в периода от 14 декември 2000 до 29 януари 2001 г. (малко след като е приет законът и миг преди да влезе в сила - б.ред.). Парите, които министерството е изхарчило за капиталови разходи, са част от бюджета му за съответната година. Според главния секретар на МФ, за да бъдат направени тези разходи обаче, е било необходимо да бъдат приети и утвърдени т. нар. титулни списъци, които конкретизират всеки един разход в тази дейност. Но, според него, и до ден днешен няма приети такива титулни списъци. Освен това Попов твърди, че сключените договори за ремонти по времето на Муравей Радев надхвърлят трикратно размера на средствата, които са отпуснати от Министерството на финансите за капиталови разходи. Главният секретар изрично уточни, че договорите не са подписвани лично от Муравей РадевС тази задача той е натоварил, чрез пълномощно, Виктор Майсторов - началник на дирекция Капитално строителство във ведомството. А Виктор наистина подхванал работата си с майсторлък. За възлагането на реконструкцията на осем сгради на Министерството на финансите са обявени открити процедури за набиране на оферти по изискванията на Закона за обществените поръчки. Подробна информация за условията, при които може да се подават документи за участие в процедурите, е публикувана в бр. 85 на Държавен вестник от 2000 г. и, естествено, във... в. Демокрация.На 14 декември 2000 г. Виктор Майсторов сключва договор със софийската фирма Новел - М ЕООД, чийто управител и собственик е Огнян Панайотов. Става въпрос за реконструкция и преустройство на административната сграда на площад Света Неделя N6 в София, която е предназначена за ползване от данъчната служба. Офертата, с която фирма Новел-М печели търга, проведен по изискванията на Закона за обществените поръчки, е 753 179.18 лв. с включен ДДС. Но договорът, който Майсторов сключва с нея, е за доста по-голяма сума - 5.76 млн. лева. А до смяната на правителството фирмата успява да усвои около 4.87 млн. лева. Следващият финансов ангажименте поет на 19 януари 2001 г. към държавно предприятие Строителство и възстановяване АД, което е трябвало да ремонтира складовата база на Агенцията за държавните вземания в Пловдив. То печели откритата процедура по Закона за обществените поръчки в конкуренция с поделението на Главболгарстрой в Пловдив и с приватизираната фирма Тирлин АД, която до средата на 1998 г. е била собственост на пловдивската община. Оферираната цена, с която ДП Строителство и възстановяване АД е обявено за победител, е 1 275 986 лв., но в крайна сметка Майсторов се задължава да му преведе 4.11 млн. лева. До встъпването в длъжност на финансовия министър Милен Велчев дружеството успява да усвои над 1.14 млн. лева. На същата дата - 19 януари, и със същата фирма е подписан и друг договор, с който на фирмата е възложено да направи основен ремонт, преустройство и реконструкция на сградата на Районна митническа дирекция - Варна. Офертата, с която държавното дружество печели търга, е 1 925 837 лева. Договорът, който впоследствие сключва, обаче е за цели 4 млн. лева. Логично обяснение за това двукратно увеличение няма. Отговор на въпроса не може да намери и сегашният главен секретар Тенчо Попов. Единственото му успокоение е, че до блокирането на плащанията по тази поръчка ДП Строителство и възстановяване АД е успяло да похарчи едва 678 356 лева.На 23 януари 2001 г. Виктор Майсторов отново сключва договор с ДП Строителство и възстановяване АД за преустройство на закрит склад в село Ботунец за нуждите на Агенцията на държавните вземания. Предложението, с което фирмата печели търга, е 1 084 888 лева. В Министерството на финансите обаче има два идентични договора с тази фирма, в които става дума за склада в Ботунец. Единият е само за 1.284 млн. лв., а другият е на стойност 5.76 млн. лева. И двата договора са валидно подпечатани и подписани. Защо се е получил този дублаж може да обясни само Майсторов, който, както в. БАНКЕРЪ научи, е поискал на 3 юли среща с Тенчо Попов.Така хазната се е ангажирала да плати на ДП Строителство и възстановяване 13.87 млн. лв. за три обекта вместо поисканите от него 3.28 млн. лева. Нищо лошо, ще кажат някои. Нали държавните пари отиват в държавната фирма. Само че държавното предприятие е наело подизпълнители и според служители на финансовото министерство точно при тях са изтекли по-голямата част от парите, получени за трите обекта. Например пловдивската фирма Темп М АД е поела част от строителните работи на склада на Агенцията за държавните вземания в Ботунец. А това дружество съвсем не е случайно. Във финансовото министерство твърдят, че акционер в него бил самият Муравей Радев. В надзорния и управителния съвети на въпросната фирма участват Александър Николов, Иван Дорков, Ива Маркова, Христо Байдуков и Ана Петкова. Александър Николов е изпълнителен директор на свободната безмитна зона в Пловдив. Злите езици говорят, че той е в много близки взаимоотношения с Муравей Радев, а с Дорков ексфинансовият министър бил работил още като служител в Авторемонтен завод АД, Смолян. Споменатите дотук граждани пък са пряко свързани с други две фирми, които са спечелили поръчки за проектиране и строителство от Министерството на финансите.На 19 януари 2001 г. Виктор Майсторов сключва договор за реконструкция и преустройство на сграда за учебен център и архив към МФ в град Пловдив сПловдивстройресурс Бившата общинска фирма е купена от работническо-мениджърско дружество, в което участват Александър Николов, Иван Дорков, Ива Маркова, Христо Байдуков и Ана Петкова. Те са и членове на съвета на директорите на Пловдивстройресурс. Фирмата печели откритата процедура в конкуренция с пловдивското поделение на Главболгарстрой и на Битово и комунално строителство ООД - Смолян, за което ще стане дума по-нататък. Цената на тръжното предложение на Пловдивстройресурс е 776 883 лв., но в крайна сметка (по неизвестни засега причини) Министерството на финансите се ангажира да й плати за ремонта цели 5.64 млн. лева. Сега главният секретар на МФ Тенчо Попов се чуди къде да намери документално обяснение за седемкратното увеличение на сумата. Затова той е спрял изпълнението на договора, но междувременно Пловдивстройресурс вече е успяла да прибере около 1.49 млн. лева.В поръчките, които Майсторов прави за ремонт на сгради на финансовото ведомство, бие на очисмолянската връзка, която води към Стил строй АДНа 19 януари 2001 г. с благословията на Виктор Майсторов дружеството получава правото да реконструира и преустрои административната сграда на данъчните служби в Пловдив. Предложената от него цена, с която печели откритата процедура, е 1 395 227 лева. А другите двама кандидати са споменатата вече Темп М и пловдивското поделение на Главболгарстрой. Впоследствие Стил Строй АД сключва с Майсторов договор, в който е записано, че за същата поръчка изпълнителят трябва да получи 7.15 млн. лева. И отново в архивите на Министерството на финансите липсват мотиви за това драстично увеличение. Когато през юли 2001 г. изпълнението на поръчката за ремонта на сградата на данъчните в Пловдив е спряна, Стил Строй е успяла да усвои 788 447 лева.Изпълнителен директор на фирмата е Марчо Марков, за когото също се твърди, че се познава с Муравей Радев от времето, когато ексфинансовият министър е работил в Авторемонтен завод- Смолян. През октомври 2000 г. същата Стил строй купува 78% от капитала на смолянската общинска фирма Битово и комунално строителство. Това е същото дружество, което е участвало в търга, спечелен от Пловдивстройресурс, за който вече стана дума. Но за реална конкуренция между Темп М, Стил Строй и Битово и комунално строителство - Смолян, и Пловдивстройресурс едва ли може да се говори. По всичко личи, че тези фирми са си разпределили пазара за обществени поръчки в пловдивския регион и се явяват съвместно на търговете само за да създават привидност на конкуренция.Списъкът на облагодетелстваните от МФ фирми приключва със Стар сити ЕООД, чийто управител и собственик е Стефан Янев. С това дружество Виктор Майсторов сключва договор на 29 януари 2001 г. за реконструкцията и преустройството на подпокривен етаж на Министерството на финансите. Едноличното дружество печели организирания по Закона за обществените поръчки търг, като дава оферта за 823 985.34 лв., но според подписания на 29 януари договор то е трябвало да получи 3.84 млн. лева и успява да усвои почти цялата сума. Документи с аргументацията за това увеличение отново не са открити от сегашния главен секретар Тенчо Попов. Стар сити не е единствената фирма, в която Стефан Янев участва. През август 2000 г. той замества в съвета на директорите на Банкя - Климати адвоката Евгений Пальов, който е доста популярен в националноотговорните бизнессреди. Пальов е бил съдружник в А и В Инвест ООД, в която дялове е притежавал и сегашният депутат от Национално движение Симеон Втори и шеф на парламентарната Комисия по европейска интеграция Даниел Вълчев. През 1997 г. адвокат Пальов замества в съвета на директорите на Ви Ес Турс АД небезизвестния бос в застрахователния и хазартния бизнес Васил Божков. До 25 март 1999 г. Пальов пък е бил и в съвета на директорите на Винпром Дамяница, който нашумя около скандала с покупката му от кръга Капитал. На тази длъжност той е сменен от Филип Харманджиев - един от главните участници в спечелилия си съмнителна слава кръг.Според сегашния главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов, материалите по всички описани дотук договори са предадени на правоохранителните органи. Тяхно право и задължение е да решат дали при подписването им са извършени закононарушения и кой ще носи отговорността за тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във