Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПРОБЛЕМНИ КОМПЕНСАТОРКИ МОГАТ ДА ОТДЪХНАТ

Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за сделки с компенсаторни инструменти бе приет на първо четене в Комисията по икономическата политика в сряда (16 юли) без нито един глас против. Той бе внесен от депутатите Ралица Агайн, Валери Димитров и Юнал Тасим.С промените се търси защита на правата на добросъвестните лица, които са се сдобили с проблемни компенсаторни инструменти (това са компенсаторките, по които се води прокурорска проверка или са обект на съдебни дела). Освен това с приемането на поправките ще се предотврати бъдещата поява на такива инструменти на борсата. В дискусията при първото четене на закона участваха представителите на Българската фондова борса, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор, както и на Агенцията за приватизация. Новите текстове предвиждат компенсаторните инструменти, по които се водят съдебни дела или прокурорски проверки, да не бъдат допускани до регистрация в Централния депозитар (освен ако това не е станало преди възникването на проблеми с тях). Ако те са регистрирани, но все още не са сключвани сделки с тях, също се спират и появата им на борсата се предотвратява. Ако с въпросните проблемни компенсаторни инструменти вече са извършени сделки, те остават в оборот. Председателят на съвета на директорите на Дилингова финансова компания Веселин Ралчев изрази опасения, че добросъвестният купувач би могъл да изгуби стоката си, без да има вина за това, че тя е на пазара. Но според авторите на проекта, книжата, които вече са влезли в оборот, ще бъдат отблокирани веднага, след влизането на закона в сила. Така търговията с тях на борсата ще продължи. Тази поправка засяга и проблемните компенсаторки, които попадат в т. нар. заварено положение, поясни завеждащият Дирекцията Надзор и търговия към БФБ Маню Моравенов. По време на дебатите по проектозакона бе поставен и въпросът как ще бъде обезщетен инвеститор, който е купил спорни компенсаторки, но никой не желае да ги приеме като платежно средство. Агенцията за приватизация например взима по свое усмотрение решение дали да приеме дадени компенсаторни партиди, или не, въпреки че те се продават безпрепятствено на фондовата борса. Ралица Агайн предложи да бъде изготвена допълнителна разпоредба по този въпрос. В нея изрично трябва да се посочат случаите, в които тези непарични платежни средства, придобити от добросъвестни купувачи, ще могат да се използват. Виновниците за емитирането на нередовните компенсаторки трябва да възстановят пълния размер на получените инструменти в областната управа, която ги е издала. Ако те вече са успели да ги продадат, трябва да си набавят ресурса от пазара.Промените в Закона за сделки с компенсаторни инструменти са предизвикани от скандала, който възникна през май тази година с фалшиви книжа, издадени в област Монтана. Заради това трима инвестиционни посредници изгубиха временно правата си да търгуват. Проблемните компенсаторни инструменти са на обща стойност от 142 млн. лева. Партидите от тях, с които вече са извършени сделки на борсата, са на стойност 8 млн. лева. Върховният административен съд излезе с решение, с което обезсилва монтанските бонове. Ситуацията се усложни допълнително, тъй като преди блокирането на спорните компенсаторки с тях са сключени сделки. Затова Моравенов предложи поправките в закона, засягащи компенсаторките в обращение, да влязат в сила преди датата на решението на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във