Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ СЕ ЗАЕХА С ГАДАТЕЛСТВО

Търговията с непарични средства през изминалата седмица не поднесе съществени изненади. Веднага след първите два най-активни дни от поредния търг на масовата приватизация цената на инвестиционните бонове се понижи до 16.20 процента. Но незначителните обеми, предлагани на тези нива, и големият интерес за покупки върнаха котировките сравнително бързо до 18 процента. Натрупаните количества от този вид непарични средства са на изчерпване и най-вероятно при следващия търг, който се очаква в началото на март, недостигът им ще стане явен. От друга страна, покупките се извършват от крайни клиенти за предстоящи приватизационни сделки, а са спекулативни. Поради тази причина инвеститорите ще се въздържат да тласкат цените над 18.50%, преди Агенцията за приватизация да обяви поредния списък от предприятия, чиито акции могат да се плащат с бонове. Всички дружества, непродадени на предишните търгове, все някога ще бъдат предложени на намалени цени. Освен това все още има достатъчно непублични дружества, в които държавата притежава дялове, и те ще трябва да се продадат срещу непарични платежни средства, най-евтините от които ще си останат инвестиционните бонове. Това са причините за активната търговия при този вид инструменти. Евентуално забавяне за поредния списък с няколко седмици може да охлади ентусиазма и сегашните агресивни купувачи да се превърнат в продавачи, като цените паднат под 17 процента. Но практиката от началото на годината показа, че след изтичането на един търг АП стартира нов и това поддържа сравнително постоянно търсенето на инвестиционни бонове. Основният фактор, който движеше цените на компенсаторните инструменти, са очакванията за приключването на сделката за БТК. Новините за проблеми при приключването на сделката за БТК пораждаха натиск от продажби, но в края на седмицата оптимизмът при инвеститорите надделя и покупките отново доближиха нивото от 24 процента. Както прогнозирахме в предишния брой на БАНКЕРЪ, интересът към акциите на Българско речно плаване АД беше символичен. Изкупуването на компенсаторни инструменти с цел натрупване на пакети за големи инвеститори и покупките, свързани с приватизацията на дружествата от пул Българска захар, поддържаха търсенето стабилно. Забелязва се и значителна активност на блоковия сегмент, където се прехвърлят големи пакети, което е пряко следствие от нарасналите очаквания за появата на акциите на телекомуникационната компания на борстата. Големият обем блокови сделки при цени 24% от номинала показва, че това ниво за момента удовлетворява и голяма част от продавачите. Тяхното желание да се отърват от компенсаторките си бе свързано с опасения, че сделката за контролния дял на БТК за пореден път ще се отложи или - дори тя да се сключи, миноритарният пакет ще се предложи на борсата най-рано след 12 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във