Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРЕДСТОЯТ ДВА ПОСЛЕДНИ МАСОВИ ТЪРГА

Подготвяната нова нормативна уредба на централизираните публични търгове ни връща към времето на Жан-Виденовата масова приватизация. Експертите от Центъра за масова приватизация (ЦМП) предлагат да отпадне сегашната среднопретеглена цена на боновете, по която бяха длъжни да ги купуват спечелилите участници в търговете. На следващите аукциони печелившите ще плащат сумата, която са обявили в офертата си. Минимални цени няма да има, така че шансовете процесът да приключи максимално бързо са налице. Другият важен въпрос, който трябва да намери решение, е за прехвърляемостта на инвестиционните бонове. В центъра смятат, че е необходимо наредбата за търговете да продължи тенденцията към орязване на привилегиите за РМД-тата, като се даде възможност на всички юридически лица да участват в процеса. Това на практика ще отпуши търговията с бонове, която засега съществува в съвсем ограничен, полулегален вид чрез използването на нотариално заверени пълномощни. Ако предложението бъде прието, всеки ще може да си регистрира например фирма като едноличен търговец или да ползва услугите на такива фирми и да купува инвестиционни бонове.Тази възможност като че ли противоречи на друго правило за провеждане на търговете. Според ЦМП е нужно да се запази депозитът от 5% при поръчки за закупуването на акции на стойност над 3 хил. лева. Като се има предвид, че пазарната цена на боновете е около 10% от техния номинал, излиза, че инвеститорите ще замразяват в полза на центъра 50% от планираното вложение. Логично е такава разпоредба да се яви като спирачка за прекомерното съсредоточаване на бонов ресурс в едно лице. Защото инвеститорът първо ще трябва да закупи бонове, а след това да осигури и пари за покриване на заявката си. Всички тези административни процедури и депозити биха могли да отпаднат, ако класираните на съответния търг заявки се изпълняват автоматично и боновете се взимат от сметката на инвеститора, без да се иска допълнителното му съгласие. Така ще се реши и проблемът с предлагането на акции от едно предприятие на десетки поредни аукциони. Досега много заявки не се изпълняваха, което налагаше да се правят по няколко опита за продажбата на едни и същи книжа.Правилата за провеждане на аукционите се доближават до борсовата приватизация. Търговете обаче ще приличат по-скоро на тайно наддаване, при което в доста от случаите ще се получава и по-добра цена. В над 90% от продажбите на държавни пакети на борсата купувачът печели по обявената минимална цена, виждайки, че няма конкуренти. Но при тайните търгове винаги има опасност някой инвеститор да надскочи офертата на фаворита. Още повече че плащанията ще са с бонове, които така или иначе трябва да се изразходват за нещо и в много случаи се влагат без определен замисъл.Най-важното за процеса на масовата приватизация всъщност е какви активи ще се предложат срещу наличната маса от инвестиционни бонове, която е за над 250 млн. лева. Запознати твърдят, че Министерството на икономиката и Агенцията за приватизация са подготвили дълъг списък от остатъчни държавни дялове, които ще се купуват срещу бонове. Той все още подлежи на доуточняване и затова не е публикуван официално. Само че, въпреки увеличеното количество, качеството на книжата надали ще се промени много спрямо това на досегашните търгове. Очевидно занапред ще важи правилото, че книжата, към които има сериозен интерес, ще се пласират на борсата, а останалото - чрез масовата приватизация. Пакетите ще се продават на един или най-вероятно на два окончателни търга. Но тяхното провеждане ще се позабави, тъй като преди това трябва да влязат в сила някои нормативни актове. Става дума преди всичко за новите закони за приватизацията и следприватизационния контрол и за сделките с компенсаторни инструменти. Освен това се налагат драстични промени в наредбата за централизираните публични търгове, които да я приведат в съответствие с планираните нововъведения. И тъй като в още неприетия закон за приватизацията е записано, че срокът за използване на инвестиционните бонове е краят на септември тази година, по всичко личи, че аукционите ще се състоят през лятото. След това неупотребените бонове ще изгорят автоматично. Всъщност емитирането на бонове от пощенските клонове в страната спря в края на миналата година и няма да се подновява. По този начин се спира възможността от безконтролно увеличаване на непаричните платежни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във