Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛАГА НОВ ШАНС ЗА КОМПЕНСАТОРКИТЕ

Срещата на притежателите на компенсаторни инструменти с представителите на Агенцията за приватизация и Българска фондова борса в началото на седмицата протече без изненади. Отчетено бе че след една година търговия с компенсаторни записи и бонове по сметките на Централния депозитар са останали 887 млн. неизползвани бонове, като при различни видове плащания са използвани 260 милионна. Бе отбелязано със задоволство разширяването на възможностите за приватизация чрез Българска фондова борса на мажоритарни пакети от още около 50 предприятия, които ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение. Представителите на държавата не се ангажираха с никакви конкретни срокове за появата им на приватизационния сегмент. Единственото сигурно за притежателите на компенсаторни инструменти е, че ще се наложи отново да почакат, за да продадат книжата си на приемливи за тях цени.Появи се и едно разминаване между оценката на пакета от 20 % от акциите на БТК, която прави Агенцията за приватизация и притежателите на компенсаторни инструменти. Според агенцията пакетът ще глътне 650 млн. бона, а повечето от анализаторите не са склонни да дадат повече от 300 - 350 милиона. Разликата идва от това, че изчислението на пакета започва от валутната му стойност и се дели на текущата стойност на боновете (около 22 процента). Това означава, че над половината от всички притежатели на компенсаторни инструменти би трябвало да са склонни да се разделят с тях по текущата им цена, което не е така, ако се съди по спадналите обеми на търговия. Ако се запази този подход обаче, най-вероятно ще се стигне до определяне на много висока цена на предлагане на акциите и след това ще се наложи редукция на цената. Подобно нещо вече се случи с акциите на Проучване и добив на нефт и газ.Точно поради намаляването на цената на предлагане с 30 % на останалите непродадени над 5 % от акциите на ПДНГ, обемите на търговия се покачиха и цената на тези книжа достигна до 22.50 % в четвъртък. Въпреки че поевтиняха, бяха закупени едва половината от вече преоценените акции, като средната покупна цена бе близка до минимално приемливата цена от 51 бона за акция.През следващата седмица надали ще има съществени новини, които да повлияят на пазара и това ще спомогне за стабилизиране на цените. Все пак успешните конверсии на бонове в акции на Булгартабак холдинг и ДЗИ ще привличат нови инвеститори в очакване на БТК и цените най-вероятно няма да падат повече под 21 %, а ще продължат плавно да се покачват поради липса на предлагане към обичайните за последната година нива от 23 - 24 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във