Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОСЛЕДНИ УСИЛИЯ ЗА ДОБЪР БОРСОВ ФИНАЛ НА ГОДИНАТА

Изминалата седмица ще се запомни с поредния връх на индекса СОФИКС при ниво 190 и доста кросови сделки с пакети от активно търгувани акции. Зачестиха и сделките поради счетоводни съображения с големи пакети от рядко търгуваните акции. Акциите на Албена се търгуваха в диапазона от 9.51 до 10.80 лева. Книжата на курорта най-напред преодоляха шока от разпродажбата през изминалата седмица и бързо се възстановиха на нивата над 10 лева. Ниските цени под 9.80 лв. бяха използвани за покупки и предлагането на тези нива сравнително бързо бе изчерпано.Другите две курортни дружества не се търгуваха активно. Липсата на интерес към държавния пакет на Златни пясъци и Св св. Константин и Елена, предлаган на приватизационен сегмент, подложи на натиск цената. Така те паднаха съответно до 6.31 и 19 лв. за бройка.Цигарените акции също участваха в пакетните прехвърляния и Благоевград БТ и Булгартабак Холдинг се радваха на голям седмичен оборот. Акциите на София БТ достигнаха тригодишна максимална стойност при ниво 23.90 лв. за бройка.Софарма също достигна исторически връх при 12 лв., а Биовет поевтиня при значителен седмичен оборот, като търговията беше в диапазона 3.52-4.14 лв. за бройка.Инвеститорите в книжа на Неохим направиха плахи опити да започнат ново повишение на цените на дружеството с епизодични покупки при цени над 5 лева. Но реалната търговия засега е на нивата малко над 4 лв. за бройка.Продажбата на пакети с общ размер от 700 хил. акции предизвика понижение при Синергон холдинг (бивш Петрол холдинг) до 1 лев. Това дружество в последните няколко години твърдо се търгуваше на цени между 1.40-1.60 лв. и винаги изплащаше дивидент. Ако прехвърлявено на акциите не е част от промяна в собствеността и съответно в дивидентната политика на холдинга, текущите нива по тази позиция са добра възможност за покупка.През седмицата дебютираха акциите на инвестиционното дружество Елана Еврофонд АД, като търговията засега е слаба и се движи в диапазона 102.6-102.80 лв. за бройка. Инвестиционното дружество ще инвестира в дългови книжа, а прогнозираната доходност от неговите менижъри е 10-12 процента. През последната борсова седмица за годината можем да очакваме сделки на странни цени с рядко търгувани акции - например станалото традиционно коледно поскъпване на акциите на Българска холдингова компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във