Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОСЛЕДЕН ВАЛС ЗА ДЪРЖАВНИТЕ АКЦИИ НА БОРСАТА

Шестият централизиран публичен търг ще започне на фондовата борса на 14 юни. Държавните акции от дружествата, включени в него, ще се предлагат на инвеститорите до 25 юни срещу пари, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Посредством търга Агенцията за приватизация ще се опита да продаде последните миноритарни държавни участия, които са й били поверени. Освен тях на борсата ще бъдат предложени и 11 изцяло държавни предприятия, както и дружества, които са останали встрани от вниманието на борсовите играчи, въпреки че вече са правени опити за раздържавяването им. Техните акции, както вече стана практика на АП, ще се продават по една стотинка. Между 14 и 25 юни ще се търгуват дяловете от 151 дружества, като от тях само девет са публични компании. Шестдесет от предлаганите държавни пакети са под един процент. След шестата тръжна сесия началните цени на акциите ще бъдат намалени наполовина. Това обаче не важи за компаниите със 100% държавен капитал: Беслет, Български Бергман, Електростомана, Камчийска гора, Лиди - Р, Мини Балкан 2000, Мини открит въгледобив, Поморийски солници, Терахим, Теком и Транскомплект.Беслет ЕАД - с. Гърменсе предлага на инвеститорите за 9 млн. лева. Дружеството е създадено със заповед на министъра на земеделието и горите от март 1999 г. за преструктуриране на горските стопанства. Занимава се основно с дърводобив и преработка на дървесина. В момента Беслет се управлява от Рамуш Чауш, Елвер Топчиев и Ашкън Кумар и притежава два обора, железарска работилница, сеновал, фуражен склад, едноетажна масивна сграда, построена през 1994 г., но не разполага със собствена земя. Финансовото му състояние е незавидно. През миналата година натрупаната загуба е била 531 хил. лв., а задълженията са възлизали на 813 хил. лева. През 2002-ра и 2003-а ръководството е продало голяма част от сградите и производствените машини, за да плати дълговете, но очевидно това не е помогнало много. Български Бергман ЕАД - с. Гърчиново, ТърговищеАкциите на това дружество ще се продават в четири пакета от по 25%, като наддаването за всеки един ще започне от 12.3 хил. лева. То е и единственото от предлаганите 100% държавни фирми, което може да се купи с непарични платежни средства. Български Бергман е под опеката на икономическото министерство и се занимава с производството на тръби от стъклопласти и битови стоки. Неговата продукция се реализира главно на вътрешния пазар. Дружеството се управлява от Тодор Хърков. Негова собственост са незастроена площ от близо 52 хил. кв. м, седем цеха, четири склада, противопожарно депо и административна сграда. Проблемът са машините, които са на възраст между 20 и 25 години. Според специалистите една нова производствена линия би струвала на предприятието около 1 млн. щ. долара и на фона на приходите му от продажби през миналата година - 378 хил. лв., сумата изглежда значителна. Все пак през 2003-а то е отчело и печалба, макар и минимална - 1000 лева. Само за сравнение, през 2002-ра положителният финансов резултат е бил 15 хил. лв., а през 2001 г. - 38 хил. лева. Електростомана ЕАД - Карлово може да бъде закупено срещу сумата от 520 хил. лева. Дружеството произвежда отливки от стомана, чугун и цветни метали, а също и резервни части за трактори, селскостопански машини и леки автомобили. Негов принципал е министърът на земеделието и горите, който е поверил управлението му на 35-годишния Илин Василев. На практика Електростомана е правоприемник на Завод за резервни части в Карлово. Днес предприятието притежава една производствена площадка от 94.4 хил. кв. м и две почивни бази в Калофер и Старосел. Дълговете му са 661 хил. лева. Камчийска гора ЕАД - Долни Чифликсе появи в списъка за поредния централизиран публичен търг след неуспешен опит за приватизация през януари. Тогава дори бе избран купувач - туристическата фирма Аква парк, която обаче не плати предложените от нея 2.650 млн. лева. Класираната на второ място компания Рири Хотел Инвест също не извади обещаните 2.2 млн. лв. и в крайна сметка Камчийска гора - правоприемник на горските стопанства Старо Оряхово, Горен Чифлик и Цонево, остана непродадена. Наддаването за 100% от нейния капитал на фондовата борса ще започне от 653.2 хил. лева. Лиди - Р ЕАД - София е наследник на софийското трикотажно предприятие Лиляна Димитрова и се предлага срещу 80 хил. лева. В активите му влизат терени от 11.9 хил. кв. м, производствена сграда, апретурен цех, старо котелно помещение, нов и стар трафопост, склад, котелно и компресорно помещение, ремонтна работилница, както и магазин за хранителни стоки и готова продукция. Това ще е едно от малкото държавни дружества на предстоящия търг, увеличили приходите си от продажби - от 204 хил. лв. за 2002 г. на 340 хил. лв. през миналата. За съжаление те са формирани основно от работа на ишлеме. След години на загуби 2003-а се е оказала сравнително добра за Лиди - Р с реализираната печалба от 117 хил. лева. Независимо от това не може да се каже, че трикотажният завод е в блестящо финансово състояние. В резултат на натрупаните в предишни периоди загуби дружеството се е декапитализирало. Освен това заради дългове от 557.5 хил. лв. към Агенцията за държавни вземания срещу него са заведени няколко изпълнителни дела.Мина Балкан 2000 ЕАД - Твърдица е с определена начална продажна цена от 185 хил. лева. Първият опит за нейната приватизация е направен още през 2000 г., когато е открит конкурс за 73% от капитала й, но той приключва с неуспех. Днес тя се управлява от Николай Пощов, а неин принципал е председателят на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси. Мина Балкан 2000 е едно от трите дружества, които се създават в резултат на разделянето на Мина Балкан (останалите две са Лагун ЕООД и Ремонтна база ЕООД). В момента разработва два рудника - Твърдица и Паисий. Освен това притежава централна обогатителна фабрика и шмалохранилище. Загубите на дружеството от минали години са 1.4 млн. лв., а приходите му за 2003-а са малко над 3 млн. лева. Мини открит въгледобив ЕАД - Перникще бъдат предложени на фондовата борса на четири части - 30% срещу 1.2 млн. лв., 25% срещу 1 млн. лв., 22% срещу 896.7 хил. лв. и 23% срещу 937 хил. лева. Така цената на цялото предприятие излиза малко над 4 млн. лева. То се управлява от Алекси Проданов Алексиев и е било част от Топлофикация - Перник. През 2002 г. обаче е отделено от нея и сега осъществява дейността си, като експлоатира рудник Република и открит обединен рудник. Пернишките мини притежават още предприятие за допълнителен добив и рекултивация, както и обогатителна фабрика. Основните им клиенти са Топлофикация - Перник и ТЕЦ Бобов дол. Приходите от продажби на дружеството за миналата година са нараснали над три пъти спрямо 2002 г., достигайки 28.8 млн. лева. Разходите му обаче също растат. За 2003 г. те надвишават 29 млн. лв., откъдето идва и негативният финансов резултат от 55 хил. лева. Поморийски солници ЕАД - Помориемогат да се купят на цената от 890 хил. лева. Те са били част от Черноморски солници, но през 1999 г. са отделени и поставени под контрола и управлението на икономическото министерство. Дружеството добива и преработва сол за хранителни и промишлени цели. Основната му производствена дейност се осъществява на площадка от 7.7 хил. кв. метра в Поморие. Притежава и поземлен имот от 4 хил. кв. м, стара производствена площадка, разположена върху 12.8 хил. кв. м, старо и ново общежитие и помпена станция. През последните четири години предприятието е работило на значителна загуба. Само за миналата година тя е била 264 хил. лева. Приходите му пък са се стопили от 912 хил. лв. през 2000 г. на 340 хил. лв. през 2003-а. Дълговете на Поморийски солници са 600 хил. лева. Терахим ЕАД - Димитровград се занимава основно с търговия с химически суровини и ще се продава срещу начална цена от 235 хил. лева. Дружеството е създадено преди 14 години като правоприемник на пласментно-снабдителното предприятие Химснаб. В момента притежава терен от 10.9 хил. кв. м, върху който се намират няколко склада и административната сграда. От пет години обаче те се отдават под наем. Проблемите за Терахим възникват, след като неговият основен клиент Неохим е приватизиран и започва самостоятелно да пласира продукцията си. Теком АД - Велико Търново Агенцията за приватизация ще се опита да раздържави 95% от това дружество срещу най-малко 211 хил. лева. Останалите 5% са в ръцете на група физически лица. Предприятието е специализирано в изграждането на електрически инсталации и се управлява от Анета Рачева. Основният му клиент е БТК. То е собственик на имоти във Велико Търново, Враца, Видин, Горна Оряховица, Плевен и Ловеч, но от няколко години върви към декапитализация. За миналата година негативният финансов резултат на Теком е 53 хил. лева. Транскомплект ЕАД - София ще се продава на фондовата борса при начална тръжна цена от 1.5 млн. лева. То работи в областта на строителното предприемачество и инженеринговата дейност. Неговият принципал - министърът на транспорта и съобщенията, е поверил управлението му на 36-годишната Мариела Павлова. Транскомплект притежава имот в столичния квартал Дианабад, който е разположен на терен от над 10 хил. кв. м, както и терен от 32.6 хил. кв. метра в район Искър. Негови са и 23 хил. кв. м от парцела, върху който е разположен Булгарплод - Слатина. Апетитът на инвеститорите към Транскомплект може да се изостри и от производствено-складовата му база от 25 дка, която се намира на летище София. А и от дъщерните компании в Нигерия - Транспрожект Найджирия лимитид, в Кипър - Мир Инженеринг лимитид, в Румъния - Дунав, и в Украйна - Транскомплект лимитид - Одеса. Дружеството е приключило миналата година със загуба от 471 хил. лв., което все пак е подобрение в сравнение с 2002-ра, когато тя е била в размер на 721 хил. лева. Едновременно с дружествата от шестия централизиран публичен търг на фондовата борса ще бъдат предложени и държавните пакети от 29 дружества с ограничена отговорност. Те са включени в поредния неприсъствен публичен търг. Сред тях интерес будят Динамо - Севлиево, Институт по стъкло и керамика, Пътно поддържане - Ямбол и Тракия ресурс - Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във