Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОПЪЛВАНЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ ИЗПОТИ ДИЛЪРИТЕ

Попълването на минималните задължителни резерви за периода 4 септември - 3 октомври се оказа трудна задача, а за някои от търговските ни банки приключването им беше почти инфарктно. През този едномесечен период сумата от салдата по левовите и валутните сметки на една банка трябва да е равна или по-голяма от изискуемите резерви, които са 8% от привлечените средства.Левовата ликвидност следва своята годишна и месечна цикличност. В първите месеци на календарната година банковата система пращи от ликвидност и тогава лихвените нива, при които се договарят еднодневните депозитни сделки, обикновено се понижават до 1.2% на годишна база. През летния период левовете се изпаряват, в резултат на което настъпват и първите за годината ликвидни затруднения на банките, а лихвите отскачат до около 5 процента. В края на годината като че ли положението с ликвидността се нормализира и овърнайт сделките се договарят при средните за сезона 2.5 процента. Но въпреки приливите и отливите на левова ликвидност едва ли е имало по-трудно приключване на регулационен период за минималните резерви от изминалия. В началото на септември банките разполагаха с 400 млн. лв. по сметки при БНБ. Непосредствено след направените в средата на месеца преводи по дължимите социални вноски, ДДС, данък върху печалбата и данъка към общините и въпреки крайните продажби на евро срещу левове в Централната банка наличностите на банките се сведоха до едва 200 млн. лева. Много бързо след това, в резултат на преводите за изплащане на бюджетните заплати, сумите в трезорите ни се повишиха до нормалните 300 млн. лева. В последния ден от предишния месец и първия ден от октомври, след зануляване на салдата на сметките на бюджетните организации в търговските банки и след превеждането им в БНБ, дилърите осъмнаха отново с едва 200 млн. лева. Вследствие на първите за месеца преводи за изплащане на пенсии и падежи и лихвени плащания по ДЦК наличностите отново надхвърлиха 300 млн. лева. При това положение - когато в рамките на един месец дъното от 200 млн. лв. е достигано на два пъти, а таванът от 400 млн. лв. само веднъж, управлението на левовата ликвидност и попълването на резервите не може да бъде друго освен много инфарктно. През изминалата работна седмица лихвените нива, при които се търгуваха овърнайт депозитите на междубанковия паричен пазар, се движеха в широкия диапазон между 4 и 8 процента. Няма как пазарът да е спокоен и лихвите стабилни, след като наличните в пълния работен ден 280 млн. лв. намаляха в средата на седмицата до 210 млн. лв. и станаха повече от 350 млн. лв. в петък. Бушуващите на междубанковия паричен пазар страсти не попречиха аукционът за продажбата на тримесечни държавни ценни книжа да премине с пълен успех. Предложените съкровищни бонове бяха регулярните безлихвени книжа с обща номинална стойност от 12 млн. лева. Участие в наддаването взеха 19 финансови институции от общо 28 избрани за първични дилъри до края на годината. Подадените от тях поръчки достигнаха 18.8 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 3.71 процента. На 7 октомври ще се проведе поредният трети аукцион от предвидените четири, чрез които трябва да се пласират петгодишни съкровищни облигации с обща номинална стойност от 90 млн. лева. Купонът, при който ще се олихвява номиналът, е 6.5% на годишна база. Достигнатата средна годишна доходност при реализацията на първите два транша от емисията бяха съответно 6.55 и 6.87 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във