Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОПРАВКАТА ГАВРИЙСКИ СПАСИ ПАЗАРА

Участниците на паричния пазар бяха наясно още в началото на седмицата, че до края й левовете в банковата система ще станат дефицитна стока заради предстоящите месечни плащания на данъци от юридически лица. В първия работен ден от седмицата (11 август), при налични общо 350 млн. лв. и отличен баланс между търсене и предлагане на левове, лихвите по най-търгуваните еднодневни депозити на междубанковия пазар все още бяха под 2% (на годишна база). Оказа се, че превеждането на социални осигуровки, чийто срок е до 10-о число от месеца, не е повлияло на пазара. Още на 12 август обаче предлагането на левове секна, в резултат на което цената на разменяния между банките левов ресурс се повиши до 2.1%, а оборотите му спаднаха до 60 млн. лева. И всичко това поради осъществените първи преводи на суми по ДДС, акцизи и данък печалба към хазната. Както е известно, крайните срокове за извършването им са съответно 14-о и 15-о число от месеца, но през този август те съвпаднаха и с края на работната седмица. В периода на летните жеги и отпуски (по неписано правило) сметките на търговските банки, разкрити в БНБ, олекват нетно с над 200 млн. лева. По тази причина на 14 и 15 август, в разгара на данъчните плащания, цената на левовия ресурс достигна 3.5% (на годишна база). Тогава много от банките прибегнаха до поправката Гаврийски. Тя дава право на кредитните институции да прехвърлят по сметките си в БНБ евро и в един и същи ден да ги продават по фиксираните курсове на Централната банка срещу левове. Така през изминалата седмица продажбата на евро успокои пазара, а търсенето на левове драстично намаля. В резултат лихвите по еднодневните левови депозити се задържаха в относително широките граници между 3 и 3.5%, които са значително по-ниски от достигнатите 80% през април тази година. През следващата седмица банките най-вероятно ще разполагат с общо около 270 млн. лв. по сметките си в БНБ . Очаква се от Министерството на финансите да постъпят средства за субсидии. А общата ликвидност в системата да се подобри и лихвените нива отново да се понижат до около 2 процента.Единственият падеж на държавни ценни книжа до края на месеца е на 28 август, вследствие на което първичните дилъри ще получат 12 млн. лв. от притежаваните от тях и техни клиенти тримесечни бонове. Но един ден по-рано финансовото ведомство ще е иззело подобна сума - за тогава е предвидена продажбата също на тримесечни книжа с номинална стойност 12 млн. лева.През седмицата някои от притежателите на седем- и десетгодишни левови облигации се опитаха да ги продадат, поощрени от поевтиняването на еврооблигациите с падеж 2013 година. Единствено заради слабата ликвидност на българския междубанков пазар не всички опити се увенчаха с успех. Вече месец доходността на 10-годишните книжа се задържа над 6 процента. Седемгодишните пък се предлагаха при 5.5%, но купувачи липсваха. Търговия с петгодишни облигации не можа да се осъществи. Продавачите осигуряваха доходност на нива 5%, докато търсенето бе на 5.4 процента. Тригодишните книжа се търгуваха активно при 4.2-4.3% годишна доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във