Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Политиката разбърка картите при дълговите книжа

Николай М. Ваньов,

финансов експерт

 

Последната седмица на август обичайно се характеризира с ниска ликвидност и с липса на сериозни движения на финансовите пазари. Тази година обаче тя бе малко по-различна. Различните политически "изцепки" изместиха донякъде инвеститорския фокус към активите убежища, а това значеше печалба за инвеститорите в държавен дълг.

Когато говорим за активи убежища, задължително трябва да споменем щатските държавни облигации. Седмицата бе позитивна за щатските дългове. Върху търговията с тези щатски книжа влияе и поредният епизод от сагата с повишението на тавана на дълга, което предстои в края на септември. Въпреки че мнозинството в Конгреса и в Сената съставляват републиканците, какъвто е и президентът Тръмп, преговорите за отпускане на допълнителен лимит за дълга на правителството, изглежда, няма да са леки. Цялата тази ситуация започва да тежи на късия край на кривата, където книжата поевтиняват. В същото време доходността по десетгодишните трежърита отбеляза седмичен спад от 4.2 базисни точки - до 2.153 процента.

Търсенето на убежища оказа положителен ефект и върху доходностите на книжата на страните от ядрото на еврозоната. С данните за инфлацията в Германия, които съвпаднаха с анализаторските очаквания, както и с предстоящата среща на борда на ЕЦБ през следващата седмица, на която шансовете да видим планове за прекратяване на политиката по вливане на ликвидност изглеждат 50:50, интересът на инвеститорите се върна към държавните дългове. Десетгодишните немски облигации приключиха седмицата при доходност до падежа от 0.368% и спад от 1 базисна точка. Френските държавни ценни книжа (ДЦК) със сходен срок до падежа се търгуваха при доход от 0.68% и понижение от 0.6 базисни точки.

В периферията на еврозоната движенията бяха обусловени главно от промените в доходностите на книжата на страните от ядрото й, както и от липсата на промени в кредитните спредове. Десетгодишните италиански ДЦК приключиха седмицата при възвръщаемост от 2.08% и спад, равняващ се на 2.6 базисни точки. Понижението на доходността при сходните по матуритет испански ДЦК се равняваше на 1.5 базисни точки - до 1.576 процента.

Британските ДЦК са предпочитана инвестиция с оглед на ефектите от Брексит. Несигурността на бъдещето, ако Великобритания напусне Европейския съюз, заедно със сивата икономическа картина, която последните данни обрисуват, не показват възможност за добри резултати за икономиката на Острова. Вероятността "Бенк ъф Ингланд" да повиши основната лихва е близка до нулата - поне до края на 2017 г., а джилтовете са все по-добро убежище за инвеститорите. Доходността на десетгодишните британски ДЦК отбеляза седмичен спад от 2.3 базисни точки до 1.029 процента.

 

Статията има информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във