Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОКРАЙ ГЕРГЬОВДЕН СТАНА НАПЕЧЕНО

Банките се пекат на бавен огън, откакто правителството обяви, че ще предприеме крути мерки за намаляване на дефицита по текущата сметка, като свие парите в обращение. Тази мярка пък ще доведе до ограничения в кредитирането. В момента част от парите на държавата и нейните ведомства са по сметки както в БНБ, така и в някои от търговските банки. За да изпълни намеренията си, Министерството на финансите на първо време ще трябва да върне по-голяма част от ресурса на разпоредителите с бюджетни средства в Българска народна банка.Процедурата, договорена с Международния валутен фонд - за връщане на част от фискалния резерв (който бе депозиран в БУЛБАНК, ОББ, Банка ДСК, БИОХИМ и Българска пощенска банка), вече е стартирана. В резултат на това близо 200 млн. лв. ще излязат от банковата ни система. След осъществяване на този превод автоматично ще отпадне и задължението финансовокредитните институции да държат блокирани държавни ценни книжа по регистрите при Централната банка, с които на практика обезпечават бюджетните средства. Със сумите, получени от продажбата на част от тези ДЦК, трезорите се надяват да компенсират частично депозитите, които ще изтегли от тях Министерството на финансите. Тук обаче е мястото да се подчертае дебело, че тези ДЦК ще бъдат продадени на други финансови институции - първични дилъри. Така че ефектът от тези сделки върху цялостното състояние на левовата ликвидност в банковата ни система ще е нулев, т.е. общият размер на наличностите по сметки на търговските банки в БНБ няма да се променят. Ето защо, с връщането на част от фискалния резерв в БНБ на междубанковия паричен пазар, ще се създаде временен недостиг на левов ресурс. Компенсирането му може да стане единствено като банките продадат на БНБ част от наличностите си в евро и закупят с тях левове. От това, колко навреме кредитните институции ще се решат да заменят част от средствата си в единната европейска валута срещу левове, зависи какви лихвени равнища ще видим до края на месеца. Показателен е фактът, че през първите два дни (4 и 5 май) от новия едномесечен регулационен период за минималните задължителни резерви (ЗМР) банките разполагаха с близо 500 млн. лв. по сметките си в БНБ. А те са предостатъчни както за обезпечаване на междубанковите разплащания, така и за регулиране на резервите. Въпреки това на междубанковия пазар витаеше неприсъщо за този период от месеца напрежение. Така на пример овърнайт депозитните сделки се сключваха с широк диапазон на лихвите - от 1 до 2.5% на годишна база. Една от причините е и дългият вальор (падеж) поради събралите се много почивни дни. Ето защо и сделките за пари с едноседмични срокове се търгуваха на нива около 2.2 процента. Едномесечните междубанкови депозити се договаряха в границите между 3 и 3.8 процента. Оборотите на междубанковия паричен пазар, които са над 150 млн. лв., заедно с покачващите се лихвени равнища, са добър показател за нервното напрежение, настанило се на него. През следващата работна седмица юридическите лица ще трябва да преведат на бюджета дължимите от тях социални осигуровки (с краен срок понеделник), както и акцизи, ДДС, данък печалба и данък общини (до петък). Обикновено приходите от тях в хазната са около 250 млн. лв. месечно. Това ще налее допълнително масло в огъня, защото с наличните в момента левови ресурси банките ни няма как да успеят да възстановят взетите преди година пари от фискалния резерв и да изпълнят всички клиентски платежни нареждания. Резултатът от масираното предлагане на държавни ценни книжа на вторичния междубанков пазар вече е налице. Доходността на петгодишните ценни книжа се доближава до 5%, след като само до преди месец те се търсеха при 4.4 процента. Седемгодишните ДЦК пък се предлагат при доходност от 5.4% срещу 4.95%, на каквито равнища се регистрираха сделки в началото на април. Въпреки създалата се ситуация на пазара на ДЦК Министерството на финансите успешно пласира емисия седемгодишни ценни книжа с номинал от 20 млн. лева. Това беше вторият аукцион от планираните общо четири такива, чрез които трябва да се продаде общото количество от 80 млн. лв. номинална стойност. Достигнатата сега средна годишна възвръщаемост от инвестицията в тях е 5.32% като предишната такава беше 5.02 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във