Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОДСЛАДИХА НАДЕЖДИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БОНОВЕ

Агенцията за приватизация реши временно да запълни очертаващата се празнина в предлагането на акции срещу компенсаторки. Така, след като на 5 ноември бъде продадена третата последна партида от книжа на Златни пясъци, инвеститорите ще могат да наддават за дружествата от пул Българска захар. На 24 септември АП обяви конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажба на остатъчни държавни дялове от 24 публични компании, обединени в новия пул. Изборът на брокер ще става само според предложената комисиона. По този начин АП най-накрая призна, че от посредника продавач не зависи нищо, с изключение на това кога точно акциите ще бъдат регистрирани на борсата. Опростяването на критериите предполага бърз избор на брокер. Затова, поне теоретично, е възможно новите акции да се появят на приватизационния сегмент, преди да са се продали изцяло книжата от Златни пясъци.Но пакетите от пул Българска захар няма да предизвикат значително търсене на компенсаторни инструменти, въпреки че са много на брой. Все пак те ще поддържат нивата на търговия и ще предпазят цените от значителни спадове. Оценката на необходимото количество бонове за всички дружества от пул Българска захар, според финансовия сайт Investor.bg, е между 2.5 млн. и 6.7 млн. лв. номинал в компенсаторни инструменти, при цена на реституционните книжа 23% от номинала.Това количество е по-малко от боновете, които се употребиха при всеки един от етапите на продажба на Златни пясъци. Тъй че цените на боновете ще останат ниски през целия ноември. Но, от друга страна, боновият ресурс, необходим за покупка на третия пакет от акциите на черноморския курорт, изглежда, че не е събран още. Затова компенсаторките временно ще покачат нивата си.Поради сравнително малките колебания на цените на боновете и записите през последната година (на фона на значителното поскъпване на акциите) повечето активни търговци не поддържат запас от непарични платежни средства. Затова цените на борсата стават все по-зависими от моментното търсене. Предлагането на големи количества е над нивата от 24% и практически спира при цени около 22 процента. По този начин търговията е ограничена между тези две нива.През следващата седмица цените ще растат до деня на търга за Златни пясъци. Спадът им би трябвало да започне веднага след като основният играч акумулира необходимото му количество и поради тези причини в различни моменти цените ще се доближават и до двете граници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във