Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЕТРОЛ УДВОИ ПРИХОДИТЕ СИ

Публичните дружества започнаха да обявяват финансовите си резултати за първото тримесечие на 2004 година. Петрол АД и неговите дъщерни дружества са спечелили през периода 1.303 млн. лв., показа консолидираният им отчет. Общите приходи на групата са в размер на 172.6 млн. лв., което е със 114.54% повече спрямо предходния период. Двойният ръст на приходите е съпроводен с далеч по-слабо увеличение на финансовия резултат, което се дължи на по-малката норма на печалба при търговията на едро и на увеличените разходи за лихви и амортизации във връзка с придобиването на складовите бази. Тези данни все още не са в състояние да подкрепят акциите на Петрол. Макар и да се понижава, коефициентът цена-печалба на това дружество остава няколко пъти по-висок от средното ниво, което означава, че книжата му са сравнително надценени. Основният фактор остава голямото предстоящо предлагане на приватизационните търгове за остатъчния държавен дял. На първия от тях, проведен в понеделник, акциите бяха подкрепени от традиционните купувачи и цената се стабилизира на нива 2.10-2.20 лева.Медика, Сандански, през първото тримесечие на 2004 г. е реализирала значителна загуба в размер на 330 хил. лева. Сериозен спад отбелязват и общите приходи на дружеството, които са в размер на 2.6 млн. лв., или с 45.28% по-малко спрямо същия период на 2003-а. Загубата, падаща се на една акция на Медика, е в размер на 0.98 лева. Тя е в резултат на оттеглянето на поръчките на основния клиент на дружеството - Софарма. Възможно е през следващата седмица да последва спад и на цените на Доверие - Обединен холдинг, защото той притежава мажоритарния пакет от дружеството.В очакване на новини за предстоящата приватизация на цигарените фабрики търговията с техните акции отслабна, но пък спадът на цените изглежда овладян. Книжата на Благоевград БТ се търгуваха около 122 лв., а София БТ се опита да възстанови дистанцията и отново премина над 130 лева. Бяха продадени общо 5500 акции на Булгартабак Холдинг, но нивото на търговия не се промени спрямо предходната седмица и остана 42 лева. Финансовите резултати на двете дъщерни компании, които ще се публикуват през идната седмица, може да повлияят на търговията, ако покажат положителни промени. Все още пазарът е оптимистично настроен към цигарените фабрики и затова вероятно ще игнорира евентуални по-слаби резултати.Очакваните данни за Албена също няма да повлияят на пазара, тъй като при черноморските курорти печалбата за годината се определя най-вече през третото тримесечие. Важни ще са финансовите резултати на Софарма, защото те трябва да включват и новите производства, добавени към тази фармацевтична група в края на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във