Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПОДЦЕНЯВАНИ ОТ КУПУВАЧА НА АКЦИИ

Има хиляди неща в една компания, които трябва да се анализират, преди да се инвестира в нея. И когато проучваме акциите й, е хубаво да знаем откъде да започнем. Много инвеститори добре анализират печалбите, ръста, доходите и отношението цена/печалба (P/E ratio), но са склонни да подценят някои други аспекти от дейността на фирмата.Представяме ви пет показателя, на които инвеститорите обикновено не обръщат достатъчно внимание и които могат да помогнат за по-задълбочената оценка на компанията, която ни интересува:Паричен потокПаричният поток отразява постоянния поток от парични средства, които влизат в компанията, и тези, които излизат от нея. Всяка компания изготвя информация за паричните си потоци като част от задължителния финансово-счетоводен отчет. И могат да бъдат изчислени сравнително просто, като към нетната печалба добавим амортизацията на активите и някои парични постъпления и разходи, които не са резултат от обичайната дейност на съответното дружество.Компания, която не разполага с достатъчно налични средства, за да посреща своите задължения, е в сериозно затруднение, дори и когато отчита печалби. Необходимо е внимателно да се следи дали паричният поток надвишава текущите разходи на фирмата по обслужването на нейните задължения. По този начин може навреме да се оцени дали тя е застрашена от финансови проблеми.Мениджмънт на компанията Това е един аспект, който може да предизвика необятно многообразие от различия в компанията. Ако говорим за мениджмънта с термините на спорта, баскетболната звезда Майкъл Джордан може да не е бил цялото шоу в своя тим Чикаго Булс, но несъмнено е много важен фактор за титлите, които този отбор завоюва. Същото можем да кажем и за мениджмънта в бизнеса. Добрият мениджмънт не прави всичко, но със сигурност е важна част от успеха или от провала на компанията. А е известно, че много фирми са преуспели благодарение на своя мениджмънт, който ги е водил напред в добри и лоши времена, в периоди на рецесии и на икономически бум. Което не означава, че трябва да купуваме акции само заради нашата субективна преценка за качеството на мениджмънта, но той все пак трябва да бъде взет под внимание.Вземания от клиентиВземанията от клиенти представляват онази част от продажбите на компанията, за които тя все още не си е събрала парите. А е известно, че когато продажбите растат, растат и вземанията. Проблемът обаче възниква, когато вземанията нарастват по-бързо от продажбите. Това е индикация, че компанията няма достатъчно постъпления от стоките, които произвежда и пласира. И това (по правило)я поставя в затруднено положение.Вземанията от клиенти могат да подскажат на акционерите на компанията дали тя е претъпкала каналите си на разпределение. Което означава, че тя праща излишни количества допълнителна продукция на своите дистрибутори и отчита тези доставки като продажби. Вероятността тези стоки да й бъдат върнати обаче е много голяма, защото дистрибуторите не могат да продадат допълнителните количества.ЗапасиЗапасите са продукцията, готова за продан и са тясно свързани с очакваните вземания от клиенти. Големите запаси са лошо нещо поради редица причини. Първо, за съхранението им се правят определени разходи. Второ, увеличаването им означава, че компанията произвежда повече, отколкото продава. Подобно на вземанията от клиенти, запасите също се очаква да нарастват с темпа на нарастване на продажбите.Голямата картинаТехниката, при която на компанията се гледа като цял организъм и се оценяват перспективите й, понякога се нарича качествен анализ. Известният инвеститор Питър Линч е заявявал неведнъж, че е направил най-добрите си инвестиции, наблюдавайки тенденциите на развитие, навиците и увлеченията на децата си. Независимо дали става дума за Покимон или за Биг Мак, човек не може да спори с реалния живот. Компанията Кока-кола например притежава най-популярната търговска марка в света и нейната финансова стойност се измерва с милиарди долари, заради което тя няма как да бъде пренебрегната.Оценката на качествените показатели на компанията е една от най-лесните при анализа на потенциала на една инвестиция. И тя не е по-малко важна от наблюдението и отчитането на продажбите и печалбите на компанията.ЗаключениеТези пет недооценявани от акционерите области в никакъв случай не са единствените, които инвеститорите трябва да познават. Ето защо набавянето на допълнителни данни за фирмата, от която сте решили да купувате акции, определено може да ви даде предимство в сравнение с другите инвеститори. Печалбите също са важни, но те са най-често публикуваният финансов показател на всяка компания, така че не си струва да базирате инвестиционните си решения на данни, които и другите знаят. Търсенето на повече информация винаги позволява да бъдете една стъпка пред тълпата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във