Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЕНСИИТЕ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛИХВЕНИЯ ТРЕНД

Лихвените нива на междубанковия паричен пазар се задържаха твърдо над 5% през цялата предишна седмица, но в края й те се снижиха до около 2 процента. Банките разполагаха с около 300 млн. лв. по сметки си в БНБ, с които трябваше да подсигуряват както междубанковите разплащания, така и да поддържат минималните си задължителни резерви. Между 16 и 20 септември, в периода непосредствено след издължаване на ежемесечните корпоративни данъци, тази сума се беше свила до едва 200 млн. лв. и затова и лихвените нива бяха около 6 процента. Парите, с които сега разполагат банките ни, са напълно достатъчни за отличното осъществяване на разплащанията, вследствие на което междубанковите лихви се понижиха. Овърнайт депозитите се договаряха с променлив успех между 1.7 и 2.3% на годишна база. Едноседмичните периоди пък излязоха от равновесие и се търгуваха в широкия диапазон между 3 и 5 процента. Месечните срокове струваха около 4 процента. Среднодневните обороти от около 75 млн. лв., в съчетание с лихвените нива, близки до тези на щатския долар, са гаранция за отличната левова ликвидност на междубанковия паричен пазар. Депозитите в щатска валута продължават да се търгуват при около 1.75%, а евровлоговете - при 3.25 процента. Левовото здраве на банките подтикна някои от тях към покупки на по-лихвоносната обединена евровалута на цена 1.9475 лв. за едно евро, след като преди седмица котировките му бяха паднали до 1.946 лева. През новата седмица не се очаква някакво съществено движение на лихвите на междубанковия пазар. В края на месеца някои от бюджетните организации зануляват сметките си при търговските банки и превеждат наличностите си в лева в Централната банка. Единствено този факт може да доведе до временно покачване на цената на левовия ресурс, но само за 30 септември и 1 октомври, защото в следващите дни в банковата система ще постъпят около 150 млн. лева. Половината от тях са за изплащане на пенсии, а останалата част е за издължаване на лихви и главници по ДЦК. В резултат на това банките отново ще разполагат с ресурс, надхвърлящ 350 млн. лв., а еднодневните депозитни сделки в дните непосредствено преди 3 октомври - последната дата за регулация на минималните резерви, ще се търгуват при около 1% на годишна база.На 23 септември Министерството на финансите предложи за продажба едногодишни държавни ценни книжа. Обявената емисия беше безлихвена, а общото й количество бе 20 млн. лв. номинална стойност. Това е третата и предпоследна емисия на съкровищни бонове с такава срочност, предвидена за пускане в обращение през тази календарна година. Първите две бяха в края на месеците март и юни. Тогава обемите от по 20 млн. лв. бяха реализирани при доходност между 4.97 и 5.19 процента. Сега в наддаването участваха 22 финансови институции. Подадените от тях поръчки бяха за общо 40.9 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност се установиха на 4.1%, 5.36% и 5.5 процента. На 30 септември БНБ ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени ДЦК. Общото количество на емисията, както обикновено, е с номинална стойност 12 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във