Банкеръ Daily

Пари и пазари

Печалбата на "Корадо-България" расте, а акционерите се радват на пореден дивидент

За поредна година акционерите на "Корадо-България" АД – Стражица ще усетят сладостта на дивидента след като днес общото събрание на дружеството гласува предложения план за разпределение на печалбата за 2018 г., която е в размер на 5 253 553.21 лева.

Част от нея, която е в общ брутен размер на 1 316 861.40 лева, вече е била разпределена на акционерите на дружеството като шестмесечен дивидент (брутен единичен шестмесечен дивидент 0.10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на фирмата от 31 октомври миналата година. Част от печалбата, която е в размер на 1 434 655.15 лева, се отнася към неразпределената печалба на дружеството.

Освен това разпределение, част от печалбата за миналата година, която е в общ брутен размер на 2 502 036.66 лева, ще се изплати на акционерите на "Корадо-България" АД като годишен дивидент. Брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.
До това разпределение печалбата за 2018 г.се стигна след приемането на доклада на директорите за дейността на фирмата през миналата година и на одитирания годишен финансов отчет на "Корадо-България". Положителният финансов резултат е с 10% по-висок спрямо този от 2017-а. Увеличението се дължи основно на повечето приходи от продажби, максималният контрол на разходите и приемането на рационализационни мерки в производството, отбелязват мениджърите в отчета си. Печалбата на фирмата от Стражица расте през последните години. Общо 97% от приходите на "Корадо-България" идват от износ.

Общото събрание освободи членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на компанията от отговорност за дейността им като такива през миналата година.

Най-големият акционер е "Корадо" A.S. (Чехия) с дял от 82.56 процента. Други фирми владеят 15.41%, а индивидуални инвеститори 2.03% от книжата с право на глас. Членът на управителния съвет Силвия Стефанов притежава 327 акции, а членът на Надзорния съвет има 900 броя. Останалите мениджъри нямат акции в дружеството, което управляват.

От печалбата за 2017 г. акционерите си разпределиха общо 3.424 млн. лева или по 0.26 лева брутен дивидент за един брой. От положителния финансов резултат за 2016 г. общо 2 282 559.50 лева влязоха в джобовете на акционерите, което прави по 0.26 лева за една акция бруто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във