Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЕЧАЛБАТА НА БУЛГАРТАБАК НАМАЛЯ

Печалбата на дружествата от групата Булгартабак холдинг е намаляла за една година от 19 на 12.8 млн. лв., показа консолидираният отчет за 2003-а. Намалението се дължи на счетоводни корекции, а не на операции, свързани с производството. Най-голямо влияние за увеличаването на разходите са оказали обезценката на активи и особено свиването на запасите от готова продукция. Иначе приходите от продажби на дружествата от холдинга са се увеличили през 2003-а от 398 на 425 млн. лева. Същевременно сериозно са нараснали дълговете към банки - от почти 34 млн. лв. през 2002-ра до повече от 49 млн. лева. За сметка на това рязко са намалели задълженията към доставчици - от 81.5 на 37 млн. лева.Печалбата на самия Булгартабак холдинг АД за 2003 г. е доста по-ниска от тази на групата. Според неконсолидирания отчет тя е 3.8 млн. лв. срещу с 22.9 млн. лв. година по-рано. А най-голямата цигарена фабрика Благоевград БТ е приключила миналата година с печалба от 20.5 млн. лв. (почти колкото е била през предишната 2002 година).

Facebook logo
Бъдете с нас и във