Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ НА ОБЛИГАЦИИ Е СПОКОЕН

Търговията с български еврооблигации беше сравнително спокойна, като цените им се задържаха стабилни през по-голямата част от периода. Нивата на европейските дългосрочни книжа също не отбелязаха значителни движения през седмицата, поради което цените на двете емисии от български еврооблигации, деноминирани в евро, бяха устойчиви. Непроменена остана и рисковата надбавка, на която те се котират.Емисията с падеж 2007 г. вървеше по 109.00-109.40 евро, а емисията с падеж 2013 г. се търгуваше срещу 110.10-110.50 евро за 100 евро номинал. Цената на глобалната емисия, деноминирана в щатски долара с падеж 2015 г., се движеше в зависимост от котировките на дългосрочните американски книжа. Най-високите нива бяха 114.00-114.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Търговията с български брейди облигации беше слаба. Цените им се задържаха постоянни: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 96.00-96.50 щ. долара; за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 97.00-97.50 щ. долара; и за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 97.00-97.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През периода търговията с ипотечни и корпоративни облигации на борсата беше активна. Регистрирани бяха сделки с три ипотечни и една корпоративна емисия. Номинал в размер на 150 000 евро от емисията на ТБ България Инвест бе пласиран при доход 6.125 процента. От Третата емисия на Българо-американска кредитна банка бяха продадени книжа с номинал 60 000 евро и при доход 6.50 процента. От емисията на Обединена българска банка бяха пласирани 100 000 лв. при доход 6.10% и от първата емисия на Българска пощенска банка бяха пласирани 325 000 лв. при доход между 5.60 и 7.43 процента.И през тази седмица се запази тенденцията за пълна липса на интерес към сделки със ЗУНК-облигации и с вътрешната емисия, деноминирана в евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във