Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ НА ДЦК Е В ШАХ

Пазарът на държавни ценни книжа от известно време е в патова ситуация, а дилърите не са напълно подготвени за нея. Ликвидността на вторичния пазар на книжа по-скоро клони към нула, което допълнително утежнява положението. Министерството на финансите емитира ДЦК на първичния пазар съобразно нуждите от вътрешно финансиране на бюджетния дефицит. Предвид на факта, че събирането на данъчни и неданъчни приходи се преизпълнява, хазната по-скоро е препълнена. Поради тази причина няма никаква нужда от допълнително финансиране чрез непланирани емисии на ценни книжа. Залегналите обеми в емисионния календар за тази година имат една-единствена цел - да заменят излизащите в падеж книжа, така че нетното количество на книжата в обращение към края годината да остане на нивото от края на 2004 година. В същото време нуждите от ДЦК се увеличават. Основните купувачи са институционални инвеститори, които по една или друга причина са задължени или най-малкото принудени да инвестират именно в държавни книжа поради липсата на подходящи алтернативи. Така например застрахователните, пенсионните и част от инвестиционните дружества по закон са длъжни да държат поне половината от активите си именно в ДЦК. От друга страна, банковите институции, които са и първични дилъри на държавни ценни книжа, са задължени да участват в аукционите за продажбата им, организирани от Българската народна банка, както и да поддържат в портфейла си постоянни количества от тях. Едновременно с това финансовата система на България отчита стабилен и голям растеж, по-висок от растежа на брутния вътрешен продукт. В резултат на което, при равни други условия, се предполага, че със същите изпреварващи темпове нарастват и нуждите от покупки на нови книжа. И накрая - фактът, че от няколко месеца насам доходността на книжата, емитирани от правителството на Германия, е на рекордно ниски равнища. Този факт придобива допълнителна тежест от това, че с подобряването на финансовите параметри на българската икономика рисковите премии, които световноизвестните финансови институции присъждат на страната ни, се понижават. Това пряко рефлектира върху понижаването на маржовете между дохода, при който се търгуват българските книжа, и тези, емитирани от Германия. Очакванията са за постепенно вдигане на лихвените нива в еврозоната през следващата година. В момента, в който това стане факт, автоматично ще се повишат и лихвените нива в България, както и доходът по държавните ценни книжа, т.е. цените им ще се понижат. Така на практика купените сега книжа ще се окажат абсолютна загуба, защото, както вече казах, вторичната търговия с ДЦК не е достатъчно ликвидна. Това очакване за понижаване на цените, разбира се, може да се застрахова, но всяко хеджиране на риска си има и цена, която ще натежи допълнително. Откакто възникна пазарът на ДЦК (от 1994 г. с емитирането на ЗУНК облигациите по вътрешния дълг), цената на българските книжа винаги се е повишавала, т.е. носената от тях доходност се е понижавала. Така покупката на ДЦК вече над десет години винаги се е оказвала печеливша позиция както за инвеститорите, така и за спекулантите. Сега за първи път участниците на пазара са изправени пред ситуация на трайно обръщане на тенденцията, която е твърде неприятна за купувачите. Излизането от така създалата се ситуация на шах с пешката е въпрос на индивидуално решение на всеки инвеститор в зависимост от личните му потребности да реализира лихвени приходи и печалби от портфейлните инвестиции в държавни ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във