Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ ЖИВЕЕ ПОД ЗНАКА НА СВЕТАТА ДВОЙКА КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Търговията с бонове и записи започна при високите нива, достигнати през изминалата седмица. Дневните обеми също бяха високи. Новината за съдебния иск на ВМРО срещу изискването сделки с компенсаторките да се извършват на организирания пазар и поредните желания за промени в правилата не успяха да променят настроенията на участниците в търговията с компенсаторни платежни средства. Основният фактор, който движи пазара, е очакването за скорошно пускане на пакета от 72% от акциите на Св. Константин и Елена АД на приватизационния сегмент на Българска фондова борса. Необходимите бонове за придобиване на пакета дори по минималната цена от 200 бона за акция, която Агенцията за приватизация постави като условие за продажба на 161356 броя акции, ще надвишат 32 милиона. Знае се само за една финансова институция, че разполага с подобно количество бонове, но по всичко личи че ТБ България инвест също се стреми да акумулира подобен ресурс, поне ако се съди от всекидневните й значителни по размер покупки. Предварителните очаквания на пазара са, че няколко инвеститори ще пожелаят да закупят контролния пакет на курортното дружество. Това тласкаше цените им нагоре в последните три седмици. Нивото от 24-25% се оказа примамливо за много от инвеститорите, които са ги купували допреди спирането на търговията с бонове и записи през лятото на нива от 12-15 процента. Това предопредели голямото предлагане на високите за момента нива и поскъпването им спря през тази седмица. В четвъртък цената им даже започна да се понижава и достигна до 23.65 процента. През следващата седмица евентуалните участници в акукциона за курорта ще трябва да разполагат с по-голямата част от необходимите им платежни средства и това би могло да върне цените отново към пиковите стойности и дори да бъдем свидетели на сделки в диапазона от 25.5-26.20 процента.Друго основно събитие, което със сигурност ще влияе върху цените на боновете и записите, бе подготовката за пласирането на акциите от т. нар. пул мечта. През изтеклата седмица консорциумът между Националната банка на Гърция, ОББ и Булброкърс беше избран за представител на интересите на държавата при продажбата на най-атрактивните пакети, предложени за покупка срещу непарични платежни средства. Ако се използват максималните стойности за комисиони, предложени от посредниците като ориентир за общия размер на пула, може да се пресметне, че консултантите очакват за заплащането на всички акции да бъдат необходими между 100 и 200 млн. бона. Появата на търсене на такива големи количества бонове и записи на пазара (при среден обем на търговия от около 2 млн. на ден) чувствително би променило баланса и тогава поскъпването на боновия ресурс ще продължи в посока към нивата около и над 30% - поне такива са минималните очаквания на първоначалните държатели на компенсационни бонове и компенсаторни записи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във