Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАЗАРЪТ ЧАКА ОЩЕ НОВИНИ

Покупката на 5.1% от Булгартабак холдинг от клиент на швейцарската банка UBS срещу 36.75 лв. за акция през изминалата седмица не се отрази на котировките им. Повишението на цената е едва 1% и незначителната конкуренция подсказва, че по-големият купувач на тези книжа е един. Българските инвеститори изпитват недоверие към начина, по който ще бъдат управлявани средствата от продажбата на цигарените фабрики, и затова те не участват в покупките, а по-скоро се стремят да се освободят от акциите на холдинга. Но ако обаче процесът на концентриране на свободно търгуваните акции продължи, цените им неизбежно ще се покачат над 38-40 лева.Окончателната печалба на ЛУКойл Нефтохим се оказа с 11 млн. лв. по-висока от предварително обявената, но това не доведе до покачване на котировките. Инвеститорите продължават да очакват да научат цената, на която ще бъде предложен за приватизация държавният пакет от рафинерията. Софарма постигна стандарта за добра производствена практика за завода си Врамед и това доведе до нова рекордна стойност от 3.60 лв. за акция. Но нивата на търговия като цяло се покачиха незначително. За инвеститорите тази новина не бе изненада. Коефициентът цена-печалба на акция при фармацевтичната компания е сравнително висок и евентуално ново поскъпване може да има само при подобрение на печалбите и приходите за първото тримесечие на 2004 година.Макар и с големи обеми, книжата на финансовите компании се търгуваха на непроменени цени. Почти 30 хиляди акции на ДЗИ смениха собствениците си срещу малко повече от 21 лв., а книжата на Централна кооперативна банка се задържаха под 2 лева.Трите най-големи холдинги също не промениха цените си. Доверие - Обединен холдинг активно се изкупуваше при 2.20 лева. Бяха прехвърлени над 66 хил. акции на Синергон холдинг и нивото около 1.30 лв. за една показа силна подкрепа от страна на инвеститорите. Албена Инвест холдинг пък запази цени от 2.85 лв. в очакване да се обявя предложението за дивидент за 2003 година.По-съществен ръст имаше при Алкомет и Неохим. Повишението на цените на акциите и на двете дружества достигна до 6.20 лв. и потенциалът за последващо поскъпване все още е запазен. Спадът на цените на Петрол бе в основата на понижението на индекса СОФИКС през изтеклата седмица. Но ефектът от предстоящото предлагане на 2 млн. държавни акции за продажба все още не е изконсумиран. Затова спадът на акциите на петролния дистрибутор към цени от 2 лв. тепърва предстои и следователно може да се очаква ново понижение на индекса през целия април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във