Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРОМЕНИТЕ В ЗППЦК

Парламентът прие на първо четене на 30 март законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той предвижда създаването на взаимни фондове с нетна стойност на активите поне 500 хил. лева. Промените предвиждат и по-високи прагове за капитала на инвестиционните посредници в зависимост от лицеза, който получават. За пълен лиценз на посредниците им е необходим капитал от 1.5 млн. лв., а за частичен - 250 хил. лева. Тези прагове ще важат от 2006 година. Целта е да се хармонизира българското законодателство в тази област с това на Европейския съюз. Именно поради тази причина инвестиционните посредници ще се сдобият от 2007 г. и с т. нар. единен паспорт, който ще им позволи да извършват дейността си и в ЕС без допълнителен лиценз. Такъв паспорт трябва да притежават и управляващите дружества. Но минималният им капитал ще трябва да се увеличи от 100 хил. на 250 хил. лева. Една от съществените промени, които се предвиждат в ЗППЦК, е създаването на фонд, който ще гарантира инвестициите до 12 хил. лв., но поетапно сумата ще достигне до 40 хил. лева. Това означава, че ако даден инвестиционен посредник изпадне в несъстоятелност, вложенията на неговите клиенти ще бъдат компенсирани до този размер от средствата на фонда. Сметката му ще се попълва от встъпителни и годишни вноски, които инвестиционните посредници са длъжни да правят. Фондът ще се ръководи от петчленен управителен съвет, който ще се избира от Комисията за финансов надзор. Освен това се предвижда БФБ-София и Централният депозитар да бъдат заличени от списъка на дружествата, които са забранени за приватизация. Това означава, че държавните акции в тях (44% от капитала на БФБ-София и 42% от капитала на Централния депозитар) ще бъдат обявени за продажба. БФБ - София ще получи и правото да разпределя дивидент след приватизацията си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във