Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИТЕ ПАК СА НА ПРИВЪРШВАНЕ

Сякаш с наближаването на пролетта левовата ликвидност на банковата система, поддържана на каса и по безлихвени сметки в Българска народна банка, започна да се топи.Нека да си припомним, че в началото на тази година вследствие на преводите, осъществени от Министерство на финансите, наличностите, с които разполагаха търговските банки, достигнаха 1 млрд. лева. Тогава с част от тях някои от участниците на пазара осъществиха първите, откакто съществува Валутният борд, покупки на евро от БНБ при фиксиран курс от 1.95583 лв. за 1 евро. В резултат на тези транзакции Централната банка увеличи левовите си активи с 320 млн. лв., а активите на търговските банки в евро нараснаха със 164 млн. евро. С част от закупената европейска валута бяха заплатени държавни книжа, емитирани от Министерство на финансите, на стойност близо 50 млн. евро. С друга част бяха купени деноминирани в левове бонове и облигации. Досега общата номинална стойност на новоемитираните държавни ценни книжа е 100 млн. лв. (като се приспаднат погасените книжа с настъпил падеж). В резултат на тези и на други транзакции в началото на март банките ни вече разполагат с едва 370 млн. лв., и то след като минаха първите за месеца преводи на пари за изплащане на пенсии. По традиция тези трансфери водят до ръст на левовите наличности на банките с 273 млн. лв. през първите две седмици на всеки месец, т.е. сега те трябва да достигнат 600 млн. лева. Същевременно до 15-то число юридическите лица трябва да преведат социалните осигуровки за персонала си, ДДС, акцизи и данъка върху печалбата. Това по правило води до изтичане на около 400 млн. лв. от банковата система всеки месец. Освен това до края на март трябва да бъдат преведени и изравнителните годишни вноски за данъка върху печалбата, както и определени годишни акцизи, което означава, че още милиони левове ще се прелеят от банките към хазната. Това ще бъде фатално за стабилното функциониране на платежната система, защото с едва 200 млн. лв. търговските банки няма да са в състояние да осигурят всичките си изходящи преводи. Изходът от положението е банките да продадат, и то на Българска народна банка, остатъка от купените от началото на годината 115 млн. евро по нейния курс купува (1.94604 лв. за 1 евро). Дали ще се изиграе този сценарий, ще разберем до края на месеца.През първите два работни дни на изминалата седмица приключи поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. Обикновено именно през първите дни на новия период на регулация лихвените проценти са най-ниски и са под този на щатските долари. В момента той е 1% на годишна база. Сега обаче не стана така, тъй като левовата ликвидност далеч не е добра. Бяха достигнати сравнително високите лихви от 2% на годишна база, при неимоверно високи обороти на пазара от около 130 млн. лева. Този факт частично потвърждава прогнозата, че през сегашния месец ще бъдем свидетели на известни ликвидни затруднения в банковата система. Проведеният на 1 март аукцион за продажбата на държавни съкровищни облигации, носещи лихва от 4.7%, премина с успех. За предложените от Министерството на финансите книжа с 20 млн. лв. номинална стойност бяха подадени поръчки за 60 млн. лева. Средната им продажна цена се установи на 100.72 лв. за 100 лв. номинал, на което отговаря годишна доходност от 4.53 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във