Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР СЕ НАВОДНИ С... ЛЕВОВЕ

Началото на изминалата работна седмица съвпадна и с началото на новия едномесечен регулационен период за минималните задължителни резерви, които всяка търговска банка трябва да поддържа по разплащателните си безлихвени сметки в БНБ. В първия работен ден от седмицата към банковата система се запъти и първият от поредицата траншове, с които Националният осигурителен институт превежда нужните средства за изплащане на пенсии. Общата им сума възлиза на 245 млн. лева. Всъщност левовата наличност в банковата система нарасна драстично още в края на предишната работна седмица. Тогава, на 1 ноември, хазната преведе 100 млн. лв. субсидии за болничните заведения, в резултат на което левовата наличност нарасна от 220 млн. до 310 млн. лева. Във вторник (5 ноември) левовете в системата вече бяха 450 млн. лв. - сума, предостатъчна както за осъществяване на междубанковите преводи, така и за обезпечаване на резервите. Лихвените нива, при които на междубанковия паричен пазар се договарят депозитните сделки, се сринаха и от 5%, колкото те бяха седмица по-рано, се снишиха до 0.8% на годишна база. На това равнище през целия период се договаряха всички еднодневни депозитни сделки. Предлагането беше огромно, но срещу него стоеше символично търсене и това беше основната причина за сравнително ниските лихвени проценти. Оборотите на пазара набираха скорост - ако в понеделник разменените левови депозити бяха за едва 40 млн. лв., в края на периода те достигнаха обичайните 75 млн. лева. Основна заслуга за това имат някои от банковите институции, които своевременно преведоха суми от валутните си сметки при Централната банка към сметки в чужбина с ясната идея да печелят от лихвения диференциал, като привличат левов ресурс при цена под 1%, а получават по депозитите в щатски долари над 1.25% и по тези в евро над 3.2 процента. Тук е мястото да се отбележи, че в средата на седмицата Федералният резерв отново намали номиналните лихви на САЩ с нови 50 базисни точки и сега те са 1.25 процента. В очакване на това събитие паричните пазари намалиха още във вторник овърнайт лихвите до 1.6% (от 1.71% в понеделник). В последните дни от седмицата доларовите депозити вече се котираха на 1.25 процента. Пазарите очакват лихвите си да намали и Европейската централна банка - засега тази идея само се търгува, но все още не е факт. През следващата работна седмица юридическите лица ще плащат данъци - ДДС и данък върху печалбата, в резултат на което левовата маса в системата ще намалее нетно с около 200 млн. лева. Търсенето на левов ресурс ще се засили, а в резултат на това ще се повиши и цената му, но тя едва ли ще надскочи границата от 2 процента. На 4 ноември Министерството на финансите предложи за продажба тримесечни държавни ценни книжа. Общото количество на емисията, както обикновено, е с номинална стойност 12 млн. лева. В наддаването взеха участие 17 от общо 28 финансови институции, избрани за първични дилъри на ДЦК. Регистрираните от Централната банка поръчки бяха за 19.71 млн. лева. От тях финансовото ведомство одобри 12 млн. лв. при средна годишна доходност от 3.71 процента. Това е и стойността на основния лихвен процент в сила до 4 декември, когато е следващата дата на поредната тримесечна безлихвена емисия ценни книжа. На 11 ноември Българската народна банка ще проведе четвъртия - последен - аукцион за продажба на петгодишна лихвоносна емисия ДЦК. Общото й количество ще е 84.75 млн. лева. Първите 25 млн. лв. номинал от нея бяха реализирани на първичния пазар на 10 юли при 6.55% средна годишна доходност. От предложените за продажба на 14 август 20 млн. лв. номинал Министерството на финансите одобри едва 14.75 млн. лева. Подадените поръчки бяха за 19.1 млн. лв., а достигнатата тогава средна годишна доходност се установи на 6.87 процента. На 9 октомври бяха продадени успешно нови 25 млн. лв. при средна доходност 6.8 процента. Сега се продават последните 20 млн. лева номинална стойност от същата емисия ценни книжа. Върху номинала ще се начисляват лихви от 6.5% на годишна база, изплащането на които ще се осъществява на всеки шест месеца, смятано от датата на емисията - 10 юли 2002 година, като с последното ще се погаси и главницата. Вторичният пазар на ДЦК се активизира вследствие на отличната левова ликвидност в банковата система. Последните емисии от тригодишните ДЦК се търгуваха при около 6.25% годишна доходност. Петгодишните книжа пък се договаряха на нива от около 6.55 процента. Сделки със седемгодишните ДЦК пък се договаряха при 7.4 процента. Десетгодишната емисия вече се търсеше при 7.9 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във