Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОВЪРНАЙТ СТРАСТИТЕ СЕ УСПОКОИХА

Както хубавото време следва лошото, така и понижаването на лихвените равнища беше очаквано след взрива им от края на май. Известно е, че цикличността на събитията е неизбежна, но освен това и много полезна, защото благодарение на нея човек трупа опит и знания, благодарение на които се справя по-лесно със следващите подобни събития. През последните 12 месеца паричният ни пазар преживя пет ликвидни кризи. Последната се развихри в края на миналата и началото на тази седмица. Общото между всички тях е, че се случват винаги когато юридическите лица плащат данъци. Цялата сума на преведените към хазната левови средства за 2001 г. е над 5 млрд. лв., или повече от 430 млн. лв. месечно. Тези пари напускат банковата система и постъпват в сметките на Министерството на финансите при БНБ. В същото време ведомството на Милен Велчев превежда пари към търговските банки, за да изплащат с част от тях пенсии - по 230 млн. лв. месечно. Останалите са субсидии за общини и държавни предприятия. Така че паричният поток от хазната към банките и обратно е балансиран по суми, но не и по време. Именно разликата във времето създава известни затруднения при управлението на ликвидността. Точно това се случи в края на май, когато се плащаше данъка върху дивидентите. До 30-то число от месеца сумите по левовите сметки на банките при БНБ възлизаха на 500 млн. лева. Те са предостатъчно за осъществяване на междубанковите разплащания. В този ден най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се договаряха при 1.5 процента. След като бяха платени част от данъците, салдото по сметките след сетълмента (на 31 май сутринта) спадна до 400 млн. лева. През този ден лихвените нива, при които се договаряха овърнайт сделките, достигнаха 3%, а при отделни сделки и 7% на годишна база. Повод за леката паника на пазара беше фактът, че, както обикновено, данъците се плащаха в последния момент - сиреч именно в този ден. Очакванията за големи преводи към фиска за съжаление се оправдаха. Ето защо на 3 юни банковата система разполагаше с малко повече от 300 млн. лева. Допълнителното напрежение сред дилърите се подклаждаше и от това, че до този ден те трябва окончателно да регулират сумите в сметките на банките в БНБ с оглед на изискването за поддържане на минимални задължителни резерви. Понеделник беше денят за последните корекции. Първите овърнайт сделки се сключиха при около 6%, за да се покачат час по-късно до 12%, а след това и до 20% на годишна база. Средната за деня лихва, при която се договаряха еднодневните депозити, бе 11.3%, а оборотът отскочи от обичайните 70 млн. лв. до 110 млн. лева. На 4 юни сметките при Централната банка отново набъбнаха до 430 млн. лв. и основна заслуга за това имаха преводите, направени от Министерството на финансите към търговските банки, основно предназначени за пенсии. Това беше и първият работен ден от новия регулационен период за минималните резерви. Напрежението утихна и овърнайт страстите се успокоиха при ниво от 2 процента. Оборотът спадна почти двойно до 60 млн. лева. През следващите дни сумите в левове, с които банковите ни институции разполагаха по сметките си при Централната банка, се покачваха плавно, достигайки в края на периода отново 500 млн. лева. Овърнайт депозитите вече се търгуваха при около 1.5 процента. На 3 юни БНБ проведе аукцион за продажба на тримесечни ДЦК. Емисията е безлихвена и достигнатата средна проста годишна доходност автоматично се приема за основен лихвен процент. Предложеното за пласиране общо количество, както обикновено, беше 12 млн. лв. номинална стойност. Подадените и регистрирани от БНБ поръчки за участие бяха за 26.68 млн. лв., като бе достигната средна доходност от 3.71 процента. На 10 юни ще се състои вторият аукцион, на който за продажба се предлагат тригодишни книжа от емисия от отворен тип с номер 301/02. Общото й количество от 50 млн. лв. номинал се пласира на два пъти. На 13 март се продадоха първите 25 млн. лева. Достигнатата тогава средна годишна доходност беше 5.9 процента. Лихвеният процент на емисията е 6.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във