Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОСНОВНИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ - С ОЛИМПИЙСКИ РЕКОРД

Лихвените проценти, срещу които се разменя левовият ресурс на междубанковия паричен пазар, отбелязаха леко понижение през изминалата седмица. Причината е рязкото подобряване на ликвидността в банковата система. Търговските банки досега разчитаха на среднодневното салдо от близо 350 млн. лв. по сметките им в Българската народна банка срещу 310 млн. лв., поддържани през предишната седмица. Именно скромната разлика от едва 40 млн. лв., но в ситуация на отлично балансиран междубанков паричен пазар, беше в основата на получения дисбаланс между предлагане и търсене. В резултат на засиленото предлагане на левов ресурс и на сравнително умереното търсене лихвените проценти по най-търгуваните овърнайт депозитни сделки се понижиха от 2.1 до 1.8% на годишна база. Лихвените равнища обаче си останаха под прякото влияние на лихвите по договаряните на международните финансови пазари депозити в евро, които вече една година гравитират около устойчивите 2 процента. Единствено фактът, че дилърите много бързо могат да превалутират евровите си авоари в левови, както и обратното (и то при един и същ фиксиран курс от 1.95583 лв. за 1 евро, без каквито и да е допълнителни разноски по такси и комисионни), е приковал лихвата по еднодневните депозити на нашия пазар към тази по еврото. Едноседмичните и едномесечните срокове обаче запазиха хладнокръвие и останаха на сравнително високите равнища от съответно 2.4 и 2.7% на годишна база. Повишаването на среднодневните обеми до около 90 млн. лв. срещу нормалните 70 млн. лв. в съчетание със сравнително ниските лихвени проценти допълнително затвърждават мнението за отличната левова ликвидност в банковата система. През следващата седмица по сметки на банките в БНБ ще постъпят над 100 млн. лв. свеж ресурс. Те са част от близо 300-та милиона лева, предназначени за изплащане на пенсии, които допълнително ще подобрят и без това отличната левова ликвидност в системата. При положение, че дилърите не смеят да закупят предварително с част от тях евро от БНБ при условията на спот вальора и които ще могат спокойно да пласират при 2 процента. Те ще бъдат принудени да пласират левовете си на неособено ликвидния български паричен пазар. В резултат на това очаквам лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки да се задържат на сегашните нива от 1.8% , а дори и да се понижат до средните за периода 1.5 процента. При така развилата се ситуация на българския паричен пазар, първите, които са закупили на 25 август тримесечни държавни съкровищни облигации, могат да бъдат много доволни и да инкасират лесни печалби от лихвения марж. В момента те се финансират при около 1.5% на годишна база, докато книжата им носят 2.4% годишна възвращаемост. На аукциона за емисията от 12 млн. лв., организиран от БНБ на 23 август, участие взеха 18 първични дилъри на държавни ценни книжа. Подадените от тях и регистрирани от БНБ поръчки надскочиха с близо два пъти предлаганото количество и достигнаха 23.36 млн. лева. Средната годишна доходност леко се понижи спрямо достигнатите на предишния търг 2.44% и със своите 2.4% постави нов рекорд за най-нисък основен лихвен процент от съществуването му.Новината, че има голяма вероятност в най-скоро време и третата от най-авторитетните кредитни агенции да повиши рейтинга на България, обиколи пазарите и даде отражение върху търговията с вътрешен държавен дълг. Инвестиционен кредитен рейтинг вече ни присъдиха от Стандарт енд пуърс и Фич. Сега и Муудис е започнала процедура за проучване и оценка на икономическото състояние и развитие на страната ни. В резултат на това най-търгуваните петгодишните ДЦК вече се търсят и при 4.75%, след като в началото на месеца сделки с тях се договаряха при 5% годишна доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във