Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЩЕ ПЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРИВАТИЗИРАТ ЧРЕЗ БОРСАТА

Агенцията за приватизация продаде на четвъртия неприсъствен търг на фондовата борса държавните дялове (седем от които мажоритарни) в 22 дружества с ограничена отговорност. Цената на всички сделки бе малко над 5 млн. лв., като 3.7 млн. лв. са платени в компенсаторни и инвестиционни бонове, а останалите 1.4 млн. - кеш. На търга, започнал на 23 юни, бяха предложени за продажба общо 29 държавни дяла. От тях срещу реални пари се предлагаха само 12 компании, а за четири инвеститорите можеха сами да избират с какво да платят. След приключването на четвъртия неприсъствен търг АП веднага насрочи и следващия - той ще започне на 14 юли и ще продължи до 28 юли. На него ще се продават държавните акции от 23 дружества с ограничена отговорност. Седем от предлаганите пакети са мажоритарни, като пет от тях са от 100 процента. Приватизационната агенция ще се опита да продаде изцяло на борсата Пътно поддържане в Ловеч, Кърджали и Ябланица, Вторични суровини - Горна Оряховица, както и Централна ремонтна база БД. Само за последното предприятие ще може да се плаща и с непарични средства. Притежателите на инвестиционни и компенсаторни бонове ще имат възможност да кандидатстват и за дяловете от Агробиз- Панагюрище, Агромеханизация - с. Белчин, Агромеханизация сервиз - Пазарджик, Агроремонт - Струма - Благоевград, Жилищно строителство - Бургас, СМЖ - Благоевград, Тизком - Кюстендил, и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във