Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЩЕ ПЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРИВАТИЗИРАТ ЧРЕЗ БОРСАТА

Агенцията за приватизация продаде на четвъртия неприсъствен търг на фондовата борса държавните дялове (седем от които мажоритарни) в 22 дружества с ограничена отговорност. Цената на всички сделки бе малко над 5 млн. лв., като 3.7 млн. лв. са платени в компенсаторни и инвестиционни бонове, а...
Facebook logo
Бъдете с нас и във