Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Оптимистичната вълна повиши пазарната цена

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

 

Икономиката на САЩ е на правилния път. И даже неуспешните напъни на Тръмп за промени в данъчната политика не могат да я изместят от него. Пазарът на труда в най-голямата икономика видимо се подобрява, отчитайки най-ниско ниво на безработица за последните 16 години. Производствените цени растат. Инфлационните процеси обаче не се ускоряват със същите темпове и минират бъдещите стъпки на Фед за последващи повишения на основната лихва в Щатите. Този факт със сигурност ще задържи доходността на държавните книжа на сегашните равнища през идните летни месеци. Апетитът на инвеститорите за по-доходни инвестиции нарастваше с всеки изминат ден през последните три седмици. Оптимистичната вълна повиши пазарната цена на корпоративните книжа. Фактът, че борсовият индекс Dawn Jones Industrial Average счупи всички рекорди и се повиши до рекордните за всички времена стойности от 21 340 пункта, говори сам по себе си. В същото време и цената на държавните книжа се повиши с 80 цента, основно поради нарасналите опасения за бъдещите действия на Фед.

В Европа ситуацията не е чак толкова оптимистична, но покрай сухото гори и мокрото. Немският борсов индекс DAX също счупи световен рекорд, достигайки немислимите доскоро 12 920 пункта. От друга страна, на дилърите им е пределно ясно, че ерата на ниските лихви съвсем не свършва. Това е и основната причина цената на десетгодишните германски книжа да се повиши с 20 цента. Испанските поскъпнаха с 1.6 евро, португалските - с 2.2 евро, а италианските - с 3.2 евро.     

Българските еврооблигационни емисии също станаха обект на активни покупки. Цената им поскъпна, но с по-скромните от 30-40 евроцента. Доходността им респ. се понижи с по 2 до 5 базисни пункта, тази на най-дългосрочната ни емисия с падеж 2035 г. се снижи до 2.86 процента. Тази с падеж през 2028 г. падна до 1.98% и на излизащата една година по-рано от обращение - до 1.78% на годишна база. Сделките с по-краткосрочните ни емисии, с падежи през 2024-а, 2023-а и 2022 г.  също вече се случват при по-ниска доходност, която съответно е 1.22, 0.72 и 0.42% на годишна база.

Сделки с държавни ценни книжа на вътрешния междубанков пазар през изтеклата седмица не се случиха. Банките продължават с политиката си да държат придобитите ДЦК до падеж. Основната причина за това е, че просто нямат алтернатива за инвестиране за получените пари от евентуалната им продажба и ще ги държат по сметка при Българска народна банка или в чуждестранна първокласна банка при минус 0.4% на годишна база. Котировките на книжата ни със срочност десет, седем, пет и три години отчетоха лек спад на доходността им съответно до 1.73, 1.13, 0.38 и 0.00% на годишна база. Възвръщаемостта на тригодишните ни книжа също се е устремила надолу и в най-скоро време ще стигне на отрицателна територия. На такава вече трета седмица се котира емисията ни с падеж през януари 2019 година. Основната причина за неистовото търсене на ДЦК е, както вече казах, липсата на инвестиционни алтернативи. За последната една година депозитната база на банковите ни институции расте със 7% и достигна 74.6 млрд. лв., а в същото това време на кредитните портфейли нараснаха с едва 3.7% до 55.2 млрд. лева. В резултат на което свръхликвидността на банковата ни система се увеличи с точно 3 млрд. лв. - до 13 млрд. лева. Това са напълно свободните авоари след отчитане на задължителните минимални резерви.

Ето защо очаквам интересът към провеждания от БНБ в понеделник аукцион за продажбата на допълнителен обем от държавните ценни книжа от емисия с падеж през февруари 2021 г. с номинална стойност 50 млн. лв. да е огромен и достигнатата средна годишна доходност да клони към 0.

Facebook logo
Бъдете с нас и във