Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Опитът за преврат при тока не успя

Борсата за ток се отдели от БЕХ, за да намали влиянието му, но тепърва ще се бори за независимостта си.
S 250 882bb014 f603 446a 8dbc 597c92f54b83

Неочаквана сделка изненада инвестиционната общност у нас посред лятото. Новината излезе в ефира през юли: "Български енергиен холдинг" ЕАД, като едноличен собственик на "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), обяви решението си да продаде чрез "БФБ-София" целия капитал (100%) на енергийната борса. Припомняме, че това става и по изричното настояване на Европейската комисия, която поиска такава сделка още в края на 2015 година. Отделянето на борсата за ток от БЕХ беше условие за намаляване на влиянието му и за прекратяване на процедурата за злоупотреба с господстващо положение на пазара на едро на електроенергия в България. А целта бе да се гарантирана повече прозрачност в работата на енергийната борса. 

Държавната компания отлага сделката няколко пъти, а сега успя да се включи в последния краен срок, който бе месец юли. А независимостта на БНЕБ ще бъде гарантирана с прехвърлянето на акциите й във владение на "БФБ-София". Още повече че досегашният й едноличен собственик - БЕХ, притежава основните централи, които продават ел.енергия на нея - това са Националната електрическа компания със своите водни централи, АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2".

И така, в средата на август правителството разреши тази сделка, като препоръча продажбата да се извърши чрез пряко договаряне, а началната цена на активите бе определена от лицензиран оценител. Малко по-късно двете държавни дружества - "БФБ-София" и БЕХ, обявиха, че са договорили цена от 5.2 млн. лева. Четири милиона лева ще бъдат платени при сключване на договора за прехвърляне на 100% от капитала на БНЕБ, а останалата част от сумата ще бъде издължена на три равни вноски - в края на шестия, на дванадесетия и на осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите. Освен че се изисква спазване на изброените параметри, сделката ще бъде сключена при условие, че бъде одобрена на извънредното общо събрание на акционерите на "БФБ-София", уточниха от борсовия оператор. След извършване на правен и финансово-икономически анализ на БНЕБ и въз основа на резултатите от тях БФБ И БЕХ ще договорят и последващите стъпки за придобиването на акциите в енергийната борса.

На запитване на вестник "БАНКЕРЪ" от борсовия оператор отговориха, че "към настоящия момент не можем да Ви предоставим повече информация от вече разкритата по надлежния ред - ще рече тази, която изложихме дотук.

Не че има голям ефект от тази сделка, поне на пръв поглед - едно държавно дружество (БЕХ) продава друго държавно дружество (БНЕБ) на трето такова ("БФБ-София"). Фактът, че във фондовата борса има 49.95% частно участие, не променя нещата особено. Сред акционерите на борсовия оператор са банки и инвестиционни посредници, има и чуждестранни инвеститори (3.40%). Е, ще се появи и нов принципал - дружеството преминава от енергийното към финансовото министерство, което управлява държавните акции в "БФБ-София" (50.05%). 

Ако в случващото се има някаква изненада, тя се съдържаше в годишния отчет на борсовия оператор за миналата година. Мениджърите на БФБ бяха записали в него: "През 2017 г. не се планират промени в стопанската политика прилагана от ръководството на "БФБ-София" АД. През годината не е планирано извършването на инвестиции, нито се очаква осъществяването на действия, свързани с промени по отношение на прилаганата политика по развитието на персонала." Известна е поговорката, че човек предполага, а бог разполага. Ситуацията се промени и след като изкупи 100% от капитала на БНЕБ, фондовата борса вече е неин едноличен собственик. Така че ще трябва да пренастрои плановете си в движение. Европейската комисия прецени, че БФБ би била подходящ вариант за купувач, и Брюксел удължи крайния срок за приключване на сделката до края на октомври 2017-а. Извършената сделка не представлява приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, тъй като потенциалният купувач е дружество с над 50 на сто държавно участие. Правата на държавата в него упражнява министърът на финансите.

Възникнаха не един и два въпроса около сделката, на които потърсихме отговорите. Контролът върху енергийната борса си остава в ръцете на КЕВР, която следи пазара на електрическа енергия. Тя е издала на дружеството 10-годишна лицензия за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия" в България, която ще важи до 2024 година.

"Българската независима енергийна борса" ЕАД започна работа през януари 2016 г. като организиран пазар за краткосрочна търговия с електрическа енергия (по схема "ден напред"), тоест сделки се сключват само за следващия ден, и то само в страната. Усилията на дружеството към момента са съсредоточени върху разработването на допълнителни сегменти у нас и към обединение със съседните пазарни зони. От 2018 г. енергийната борса трябва да започне да извършва продажба на електроенергия по часове за същия ден. Заедно с това от следващата година ще интегрираме енергийния си пазар с този на Румъния.

Така или иначе в момента БНЕБ променя само собственика си, а не и предмета си на дейност. Това значи, че не са нужни нови регулации или промени в законите във връзка със сделката. Очакват се обаче промени в съвета на директорите - редно е мажоритарният собственик да участва в управлението. В момента в борда са Вяра Людмилова Маринова, Константин Валериев Константинов - изпълнителен директор, и Нина Томова Чупарова.

Въпреки че новият собственик - "БФБ-София", е публично дружество, енергийната борса не попада под контрола на Комисията за финансов надзор. Поне не и докато не започне търговията с нейни акции на фондовата борса. Дали БНЕБ ще стане публично дружество предстои да се уточнява след прехвърляне на пакета акции. Във всеки случай компанията е в добро състояние и евентуално би привлякла инвеститорите с възможността да купят нейни акции. Още повече че дружеството има нужда и от свеж капитал за развитие на своята система за търговия и за предлагане на нови продукти. Дружествата, които търгуват на БНЕБ, биха били доволни да вземат дял от енергийната борса, така ще имат и по-точен поглед върху действията й, ще се подобри доверието в нея и ще се повиши независимостта й.

Безспорно процедурата за продажба на "Българска независима енергийна борса" е един положителен ход както за БФБ, така и за Министерството на финансите, за Министерството на енергетиката и за енергийната борса. Още повече че така България изпълнява ангажимента си към Брюксел.

БНЕБ е едно добре работещо предприятие в момента. А е възможно и взаимното влияние между енергийната борса и "БФБ-София". Интересна и за двете дружества е възможността за допълнителна капитализация и за стартиране на IPO за енергийната борса през БФБ на някой следващ етап.

 

КАРЕ

 

Цветослав Цачев , главен инвестиционен консултант в "Елана Трейдинг"

Какъв ще е ефектът върху борсовата търговия, ако БНЕБ стане публично дружество?

- Една нова компания за търговия на борсата винаги би била добре дошла. Вероятно ще бъде посрещната добре от инвеститорите, ако те видят перспективи за развитие и добри финансови резултати.

Ще донесе ли позитиви сделката и за "БФБ-София"?

- Ефект би имало върху приходите на "БФБ-София", защото това ще увеличи дейността й. Значение за капиталовия пазар би имало да се инвестира в разпознаването му сред инвеститорите в България и чужбина. И най-вече в привличането на нови емитенти, защото с това ще се разширят мащабите на борсата и тя все по-често ще се използва за набиране на капитал.

Може ли от съвместната работа на БНЕБ с румънската енергийна борса "БФБ-София" да извлече полза и за себе си?

- Инвеститорите в акции и търгуващите с електроенергия нямат допирни точки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във